Grunddatamodellen

Grunddatamodellen er den samlede datamodel for grunddata. Den udbygges i takt med, at domænedata bliver modelleret.

Modellen består nu af domænemodeller for det samlede sæt af grunddata. Rettelser og enkelte nye modeller vil komme til i starten af 2016.

Se Grunddatamodellen som