Grunddatamodellen

Grunddatamodellen er den samlede datamodel for grunddata. Eventuelle rettelser og tilføjelser vil løbende blive publiceret.

Se Grunddatamodellen som
information om udarbejdelse, aflevering og publicering af domænemodeller.