symbol id="add" viewBox="0 0 24 24">

Velkommen til det fællesoffentlige katalog over begrebs- og datamodeller

Her finder du en oversigt over begrebs- og datamodeller udarbejdet i offentligt regi og som er registret med henblik på videndeling og genbrug. Derudover indeholder dette katalog også oplysninger om en række anerkendte internationale modeller som kan have en bred anvendelse i dansk administrativ og fællesoffentlig kontekst. Anvendelse af Modelreglerne og genbrug af modeller og data gør os i stand til at skabe en fællesoffentlig dataarkitektur og et fælles datagrundlag, hvor vi kan anvende hinandens modeller og de data, de dokumenterer.
Del og genbrug nu!

Filtrering