Warning: Undefined array key "langID" in /var/www/html/php/servecatalog.php on line 9

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/html/php/servecatalog.php:9) in /var/www/html/php/servecatalog.php on line 17
Modelkataloget Model Catalogue Her finder du en oversigt over begrebs- og datamodeller, som enten er udarbejdet i eller relevante for offentlig regi, og som er registreret med henblik på videndeling og genbrug. Catalogue containing models relevant for Danish concept and data modeling Digitaliseringsstyrelsen http://digitaliseringsstyrelsen.dk FDA-Modelsekretariatet 2017-08-01 2023-08-22 Modelkatalog repræsenteret som RDF/XML Model Catalogue represented as RDF/XML Modelkataloget - modeller udarbejdet i dansk regi Model Catalogue - models created in a Danish context Modelkataloget - modeller udarbejdet i dansk regi Model Catalogue - models created in a Danish context Digitaliseringsstyrelsen http://digitaliseringsstyrelsen.dk FDA-Modelsekretariatet Modelkataloget - internationale modeller til genbrug og inspiration Model Catalogue - international models for reuse and inspiration Modelkataloget - internationale modeller til genbrug og inspiration Model Catalogue - international models for reuse and inspiration Digitaliseringsstyrelsen http://digitaliseringsstyrelsen.dk FDA-Modelsekretariatet Electropedia: Verdens online elektrotekniske ordbog Electropedia: The World's Online Electrotechnical Vocabulary Electropedia er udarbejdet af IEC, verdens førende organisation, der udarbejder og offentliggør internationale standarder for alle elektriske, elektroniske og beslægtede teknologier, som samlet er kendt som 'elektroteknologi'. Electropedia (også kendt som "IEV Online") indeholder alle termer og definitioner i den Internationale Elektrotekniske Ordbog eller IEV, som også offentliggøres som en serie publikationer i IEC 60050-serien, der kan bestilles separat fra IEC-webbutikken. Electropedia is produced by the IEC, the world’s leading organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies – collectively known as “electrotechnology”. Electropedia (also known as the "IEV Online") contains all the terms and definitions in the International Electrotechnical Vocabulary or IEV which is published also as a set of publications in the IEC 60050 series that can be ordered separately from the IEC webstore. ordbogelektroniskmatematiklineær algebrafunktionerkvantitetenhederelektroteknologielektromagnestismeelektrokemikredsløbsteoripolyfasel systemerelktrisk enhedmagnestisk enhedelektromagnetisk kompatibilitetdigital teknologieletrisk chokelektrisk isoleretmagnetiskmålingerinstrumenttransformatorerreguleringsteknologistyingsteknologitelekontrolkerneinstrumenteringroterende maskinervindmølle-generatoranlæghavenergieffekttransformatorreaktoreksplosionsfarligsikkerhed for maskineritransducereffektkondensatoreromskifteranlægstyringsudstyrsikringerrelækraftsystembeskyttelsekablerluftledningerisolatorerbatterierbrændselscelleteknologiernanoaktiveredehalvledermikro-elektromekaniskeelektronrørprintpladereffektelektronikpiezoelektricitetfrekvenselektromekanikelektriske energilagringsystemerelpristelekommunikationtransmissionsignalersvingningerradiobølgeantænnerradiokommunikationteletrafiktelekommunikationtelegrafifaxdatakommunikationtelefonibroadcastingoptisk fiberkommunikationcomputernetværksteknologiInternet of Things IoTultralydlydvideosuperledningelektrovarmebelysningsvejsningradiologielektrobiologi International Electrotechnical Commission https://www.iec.ch/homepage Electropedia Energi- og vandforsyning 56 Endelig (Completed) IEC Technical Committee 1 Electropedia HTML Electropedia HTML Kernemodel for ladefaciliteter Charging facility Kernemodel for en ladefacilitet, der understøtter krav til offentligt tilgængelig infrastruktur til opladning af elektriske køretøjer. Core model for a charging facility that supports requirements for publicly available infrastructure for charging electric vehicles. https://data.gov.dk/model/core/ChargingFacility ladeinfrastruktur ladestandere elnettet ladepunkter KL https://www.kl.dk/ Rune Reimann Petersen Ladepunkter på offentlig vej 05.01.50 1.0.0 Ladefacilitet v.1.0.0 Charging Facility v.1.0.0 Begrebsliste for ladefaciliteter Charging facility Terminologisk begrebsmodel, der definerer centrale begreber for ladefaciliteter. Terminological conceptual model that defines key terms for charging facilities. https://data.gov.dk/concept/core/ChargingFacility ladeinfrastruktur ladestandere elnettet ladepunkter KL https://www.kl.dk/ Rune Reimann Petersen Ladepunkter på offentlig vej 05.01.50 2022-03-23 1.0.1 Uddybet kommentar til energiblanding og tilføjet eksempler til facilitetListe og servicevilkår. Ladefacilitet v.1.0.1 XLSX Charging facility v.1.0.1 XLSX IT-miljøtyper IT environment types Klassifikation der består af typer af miljøer som et it-system kan ibrugtages i Classification consisting of types of environments in which an IT system can be used techenv https://data.gov.dk/concept/core/tech-environment/ miljø typer af miljø Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ Digitaliseringsstyrelsen FDA rammearkitekturen Myndighedens interne it-udvikling og it-projekter 68.55.15 2019-12-05 2019-12-05 1.0.0 Styregruppen for Data og Arkitektur IT-miljøtyper v.1.0.0 HTML IT environment types v.1.0.0 HTML IT-miljøtyper v.1.0.0 XMI IT environment types v.1.0.0 XMI Målgrupper ift. it-systemer Target groups for IT systems Klassifikation der består af typer af brugere af et it-system Classification consisting of types of users of an IT system target https://data.gov.dk/concept/core/targetgroup/ målgruppe brugertyper it-system brugere Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ Digitaliseringsstyrelsen FDA rammearkitekturen Myndighedens it 68 2019-12-05 2019-12-05 1.0.0 Styregruppen for Data og Arkitektur Målgrupper ift. it-systemer v.1.0.0 HTML Target groups for IT systems v.1.0.0 HTML Målgrupper ift. it-systemer v.1.0.0 XMI Target groups for IT systems v.1.0.0 XMI Operationel status Operationel Status Klassifikation der består af typer af tilstande et it-system kan have i forhold til ibrugtagning Classification consisting of types of conditions an IT system can have in relation to commissioning opstat https://data.gov.dk/concept/core/operationalstatus/ ibrugtagning af it-system ibrugtagning tilstande i it-system Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ Digitaliseringsstyrelsen FDA rammearkitekturen Myndighedens it 68.55.15 2019-12-5 2019-12-5 1.0.0 Styregruppen for Data og Arkitektur Operationel status v.1.0.0 HTML Operationel status v.1.0.0 HTML Operationel status v.1.0.0 XMI Operationel status v.1.0.0 XMI It-systemkontraktype IT system contract types Klassifikation der består af typer af it-kontrakter direkte relevante for it-systemers udvikling, vedligehold, drift og support Classification that includes types of IT contracts directly relevant to the development, maintenance, operation and support of IT systems https://data.gov.dk/concept/core/it-contract-types/ it-kontrakter udvikling af it-system vedligehold af it-system drift af it-system support af it-system Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ Digitaliseringsstyrelsen FDA rammearkitekturen Myndighedens interne it-udvikling og it-projekter 68.55.15 2019-12-05 2019-12-05 1.0.0 Styregruppen for Arkitektur og Data It-systemkontraktype v.1.0.0 HTML IT system contract types v.1.0.0 HTML It-systemkontraktype v.1.0.0 XMI IT system contract types v.1.0.0 XMI Datakonverteringsstatus Data Conversion Status Klassifikation der består af statusser ift konvertering set ud fra omfanget af et (manuelt eller automatisk) data-konverterings- og import forløb Classification consisting of conversion statuses based on the extent of a (manual or automatic) data conversion and import process https://data.gov.dk/concept/core/conversionstatus/ datakonvertering import konverteringsstatus Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ Digitaliseringsstyrelsen FDA rammearkitekturen Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 2019-12-05 2019-12-05 1.0.0 Styregruppen for Arkitektur og Data Datakonverteringsstatus v.1.0.0 HTML Data Conversion Status v.1.0.0 HTML Datakonverteringsstatus v.1.0.0 XMI Data Conversion Status v.1.0.0 XMI Kritikalitetstyper ift. it-systemer Criticality Types for IT systems Klassifikation der består af typer af kritikalitet ud fra hvorvidt et it-systems driftsforstyrelser udgør en særlig høj risiko Classification that consists of types of criticality based on whether an IT system's operational disturbances pose a particularly high risk crit https://data.gov.dk/concept/core/criticality/ kritikalitet ved driftsforstyrrelser driftsforstyrrelser typer af kritikalitet it-system driftsforstyrrelser risiko it-system driftsforstyrrelser risiko Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ Digitaliseringsstyrelsen FDA rammearkitekturen Implementering og opfølgning af myndighedens interne it-løsninger og it-projekter 68.55.15.15 2019-12-05 2019-12-05 1.0.0 Styregruppen for Data og Arkitektur Kritikalitetstyper ift. it-systemer v.1.0.0 HTML Criticality Types for IT systems v.1.0.0 HTML Kritikalitetstyper ift. it-systemer v.1.0.0 XMI Criticality Types for IT systems v.1.0.0 XMI Arkivinstitutionstyper Archival organisations Klassifikation der består af typer af offentlige institutioner, der har til opgave at bevare arkivalier Classification of the case area according to the act on archival and disposal of digital information of the Danish municipalities and regions arch-org https://data.gov.dk/concept/core/arch-org-type/ opbevare arkivalier offentlige institutioner arkivalier Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ Digitaliseringsstyrelsen FDA rammearkitekturen Sagsarkivering 65.50.05.10 2019-12-05 2019-12-05 1.0.0 Styregruppen for Data og Arkitektur Arkivinstiturionstyper v.1.0.0 HTML Archival organisations v.1.0.0 HTML Arkivinstiturionstyper v.1.0.0 XMI Archival organisations v.1.0.0 XMI Arkiveringsversionsperiodetyper Archive Types Klassifikation der består af typer af arkiveringsperioder set i forhold til deres afgrænsning i tid Classification consisting of types of archiving periods seen in relation to their delimitation in time arch-type https://data.gov.dk/concept/core/archivetype/ arkiveringsperioder arkivering tidsafgrænsning Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ Digitaliseringsstyrelsen FDA rammearkitekturen Sagsarkivering 65.50.05.10 2019-12-05 2019-12-05 1.0.0 Styregruppen for Data og Arkitektur Arkiveringsversionsperiodetyper v.1.0.0 HTML Archive Types v.1.0.0 HTML Arkiveringsversionsperiodetyper v.1.0.0 XMI Archive Types v.1.0.0 XMI Arkiveringspligttyper Archival obligationtypes Klassifikation efter hvorvidt det kan angives om data skal bevares eller kasseres Classification according to whether it is possible to specify if data must be retained or discarded arch-obl https://data.gov.dk/concept/core/arch-obl-type/ bevare data kassere data arkiveringspligt Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ Digitaliseringsstyrelsen FDA rammearkitekturen Sagshåndtering og sagsarkivering 65.50.05 2019-12-05 2019-12-05 1.0.0 Styregruppen for Data og Arkitektur Arkiveringspligttyper v.1.0.0 HTML Archival obligationtypes v.1.0.0 HTML Arkiveringspligttyper v.1.0.0 XMI Archival obligationtypes v.1.0.0 XMI Sagsområder ift. arkivering Case areas Klassifikation der består af typer af sagsområder iht. bekendtgørelser for bevaring og kassation af digitale arkivalier på det regionale eller kommunale område Classification of the case area according to the act on archival and disposal of digital information of the Danish municipalities and regions arch-case https://data.gov.dk/concept/core/archival-case-area/ bekendtgørelser for bevaring bekendtgørelser for kassation bevaring af digitale arkivalier kassation af digitale arkivalier Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ Digitaliseringsstyrelsen FDA rammearkitekturen Sagsarkivering 65.50.05.10 2019-12-05 2019-12-05 1.0.0 Styregruppen for Data og Arkitektur Sagsområder ift. arkivering v.1.0.0 HTML Case areas v.1.0.0 HTML Sagsområder ift. arkivering v.1.0.0 XMI Case areas v.1.0.0 XMI It-systemanskaffelsestyper IT system aquisition type Klassifikation der består af typer af anskaffelse af it-systemer Classification consisting of types of acquisition of IT systems aquis https://data.gov.dk/concept/core/aquisition/ systemanskaffelse anskaffelsestyper Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ Digitaliseringsstyrelsen FDA rammearkitekturen Myndighedens it 68.55.15 2019-12-05 2020-02-25 1.0.0 Styregruppen for Data og Arkitektur It-systemanskaffelsestyper v.1.0.0 HTML IT system aquisition type v.1.0.0 HTML It-systemanskaffelsestyper v.1.0.0 XMI IT system aquisition type v.1.0.0 XMI Terminologi på skatteområdet Tax Terminology Terminologien er resultatet af begrebsafklaring på skatteområdet (knap 100 skattebegreber på dansk og engelsk), som blev foretaget i 2012, og som udgjorde det eksperimentelle grundlag for brugerforsøg. Kilderne er primært Skatteministeriets lovgrundlag og juridiske vejledninger (dvs. Retsinformation og SKAT); Finansministeriet (Forslag til Finanslov 2012 (§38)); Danmarks Statistik (Skatter og afgifter 2012); Eurostat (Taxation Trends in the European Union 2012) samt OECD (Glossary of Tax Terms). Terminologien udstilles som en ordbog, der omsætter en hovedkonklusion fra ph.d.-afhandlingen ”Knowledge Dissemination Based on Terminological Ontologies: Using Eye Tracking to Further User Interface Design” (2015): Alle brugere kan forstå både artikler (tekst i tabel) og diagrammer (uddrag af terminologiske ontologier). Den enkelte ordbogsartikel er derfor forsynet med en lille figur, som viser et relevant udsnit af ontologien med relaterede termer. Skattebegreberne er ikke officielle godkendte begreber fra Skatteforvaltningen, men begrebsafklaringen er udarbejdet gennem en kombination af forskellige autoritative kilder. This collection of terminology is the result of work on concept clarification in the area of taxation (close to 100 tax related concept in danish and english) carried out in 2012, which served as the foundation user testing. The sources are primarily the legal basis and instructions of the Danish Ministry of Taxation (Retsinformation and SKAT); The Danish Ministry of Finance (Finansministeriet: Forslag til Finanslov 2012 (§38)); Statistics Denmark (Danmarks Statistik: Skatter og afgifter 2012); Eurostat (Taxation Trends in the European Union 2012) and OECD (Glossary of Tax Terms). The collection resulted from the PhD dissertation nowledge Dissemination Based on Terminological Ontologies: Using Eye Tracking to Further User Interface Design” (2015), and this machine readable version has been made in 2023. The concepr herein has npt been officially approved by the tax authorities, but has been made by combining different authoritative sources. afgifter det danske skattesystem skatter Louise Pram Nielsen Louise Pram Nielsen Skatter og afgifter 30 2015 2022-12-19 1 Terminologi på skatteområdet XLSX Tax Terminology XLSX Terminologi på skatteområdet RDF-TURTLE Tax Terminology RDF-TURTLE Logisk datamodel for regionernes kliniske kvalitetsdatabaser Den logiske datamodel (LDM) kan anvendes til at identificere variabler og udfaldsrum, som burde være ens defineret på tværs af databaser, men som ikke er det endnu. Derfor er formålet med modellen at standardisere variabelnavne og dataindhold på tværs af de kliniske kvalitetsdatabaser. De kliniske kvalitetsdatabaser indeholder data fra elektroniske patientjournaler (EPJ), nationale registre, klassifikationer mv. er modellen relativt bred. Den er imidlertid ikke lige så bred som en EPJ, fordi mange data i en EPJ ikke er relevante for kliniske kvalitetsdatabaser. sundhed sundhedsdata kvalitet datamodel standardisering RKKP Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram https://www.rkkp.dk/ Modelgruppe Kliniske kvalitetsdatabaser 20.05.15.59 2022-06-15 2023-01-31 2.0 Ledergruppen i RKKP Logisk datamodel for regionernes kliniske kvalitetsdatabaser ERWIN Logisk datamodel for regionernes kliniske kvalitetsdatabaser QEA/SPARX Logisk datamodel for regionernes kliniske kvalitetsdatabaser XMI Grunddatamodellen The Basic Data Model Grunddatamodellen er den samlede datamodel for grunddata. Grunddatamyndighederne har i samarbejde skabt én samlet og sammenhængende datamodel for alle grunddata. Datamodellen viser de grunddata, som udstilles på Datafordeleren. Datamodellen kan du bruge til, at få overblik over grunddata og de informationer, grunddata indeholder og til at se hvordan data hænger sammen på tværs af registrene. Destinationssiden giver adgang til Grunddatamodellen som diagrammer (html) eller xmi-dokumenter. The Basic Data Model is the aggregated model for data in the Danish basic registries. The landing page provides access to the Basic Data Model as diagrams or xmi documents. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering SDFE Grunddata 2016-02-01 2020-10-09 Modelregler for Grunddata, https://datafordeler.dk/media/1128/grunddata-modelregler.pdf grunddatagrunddataregistre seneste ændring: patch-opdatering af CVR (v.2.2.1) Grunddatamodellen i HTML-format The Basic Data Model as HTML Den samlede grunddatamodel efter Grunddatamodelreglerne i HTML-format The Basic Data Model according to the Basic Data Model Rules as HTML HTML Grunddatamodellen i EAP-format The Basic Data Model as EAP for Sparx EA Den samlede grunddatamodel efter Grunddatamodelreglerne i EAP-format The Basic Data Model according to the Basic Data Model Rules as EAP EAP bbr https://data.gov.dk/model/profile/bbr/ Bygninger og Boliger (Grunddatamodel) The Central Register of Buildings and Dwellings (Basic Data Model) BBR’s udstillingsmodel på datafordeleren. BBR modellen modellerer oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger. Model of the The Central Register of Buildings and Dwellings. The register aimed to establish a baseline register about building and housing conditions for the use of property assessment, population and housing censuses, and statistical purposes. The model includes information about each individual building’s identification, location, purpose, year of construction, technical conditions, layout and electric installations. Each individual residential or business unit’s identification, purpose, size, layout, electric installations and tenancy. Skatteforvaltningen https://www.skatteforvaltningen.dk/ Kontaktpunkt for BygningerOgBoliger-modellen (UFST) Bygnings- og Boligregistret, BBR 54.15.05.05 bygninger boliger skat ejendom 2016-09-09 Grunddata Arkitekturforum 2017-09-15 2.4.0 http://grunddatamodel.datafordeler.dk/domaenemodeller/BygningerOgBoliger/BBR%20ændringer%202.1.0%20-%202.4.0.pdf BBR-modellen i HTML-format 2016-09-09 BBR 2.4.0 HTML BBR 2.4.0 HTML HTML BBR-modellen i XMI-format 2016-09-09 BBR 2.4.0 XMI BBR 2.4.0 XMI XMI BBR-modellen i XMI-format 2016-09-09 BBR 2.1.0 XMI BBR 2.1.0 XMI XMI 2M cvr https://data.gov.dk/model/profile/cvr Det Centrale Virksomhedsregister (Grunddatamodel) The Danish Central Business Register (Basic Data Model) Model af Virksomhedsdata i CVR Modelling data on businesses in the central business register Virksomheder CVR Forretning Erhvervsstyrelsen 2015-12-04 Erhvervsstyrelsen https://erhvervsstyrelsen.dk/ Kontaktpunkt for CVR-modellen (ERST) Virksomhedsregistrering i CVR 34.10.25.05 Grunddata Arkitekturforum 2.2.1 2020-10-01 2020-10-01 CVR 2.2.1 HTML CVR 2.2.1 HTML HTML 2020-10-01 CVR 2.2.1 XMI CVR 2.2.1 XMI XMI 2020-02-27 CVR 2.2.0 XMI CVR 2.2.0 XMI XMI 2015-12-04 CVR 1.0.0 XMI CVR 1.0.0 XMI XMI 815K Danmarks Administrative Grænser (Grunddatamodel) Denmark's Administrative Boundaries (Basic Data Model) Grunddatamodel for Danmark Administrative Grænser. Hvor ligger sognene, hvor går kommunegrænserne og hvor skal vi stemme henne? Det kan du se i grunddataregistret Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI) Basic Data Model of The Administrative Boundaries of Denmark dagi https://data.gov.dk/model/profile/dagi kommunegrænser sogne afstemning grænser 2016-02-26 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering https://sdfe.dk/ Kontaktpunkt for DAGI-modellen (SDFE) Geografisk Informationssystem, GIS 52.20.10.15 Grunddata Arkitekturforum 2016-02-09 1.0.1 https://grunddatamodel.datafordeler.dk/domaenemodeller/DAGI/ DAGI-modellen i HTML-format 2016-2-26 DAGI 1.0.1 HTML DAGI 1.0.1 HTML HTML DAGI-modellen i XMI-format 2016-2-26 DAGI 1.0.1 XMI DAGI 1.0.1 XMI XMI 516K dar https://data.gov.dk/model/profile/dar Danmarks Adresser (Grunddatamodel) Addresses in Denmark (Basic Data Model) Udstillingsmodel for Adresseregisteret Basic Data Model of Addresses in Denmark adresser vejnavne husnummer etage 2016-7-7 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering https://sdfe.dk/ Kontaktpunkt for DAR-modellen Danmarks Adresseregister 54.15.10.25 Grunddata Arkitekturforum 2016-07-15 2.0.0 https://grunddatamodel.datafordeler.dk/domaenemodeller/DanmarksAdresser/ 2016-7-7 DAR 2.0.0 HTML DAR 2.0.0 HTML HTML 2016-7-7 DAR 2.0.0 XMI DAR 2.0.0 XMI XMI 556K ejd https://data.gov.dk/model/profile/ejd Ejendomsbeliggenhed (Grunddatamodel) The Register of Danish Property Locations (Basic Data Model) Udstillingsmodel for Ejendomsbeliggenhedsregisteret Basic Data Model of The Register of Danish Property Locations beliggenhed placering ejendom 2017-3-8 Geodatastyrelsen https://gst.dk/ SDFE - Ejendomme og Jura Matrikel og ejendomsdannelse 52.20.05 Grunddata Arkitekturforum 2017-3-8 1.3.0 https://grunddatamodel.datafordeler.dk/domaenemodeller/Ejendomsbeliggenhed/ Ejendomsbeliggenhedsregister-modellen i HTML-format 2017-3-8 Ejendomsbeliggenhed 1.3.0 HTML Ejendomsbeliggenhed 1.3.0 HTML HTML Ejendomsbeliggenhedsregister-modellen i XMI-format 2017-3-8 Ejendomsbeliggenhed 1.3.0 XMI Ejendomsbeliggenhed 1.3.0 XMI XMI 199K vur https://data.gov.dk/model/profile/vur Ejendomsvurdering (Grunddatamodel) The Danish Register of assessment of property units for housing (Basic Data Model) Udstillingsmodel for Ejendomsvurdering Basic Data Model of The Danish Register of assessment of property units for housing vurdering ejendomsskat ejendom Skatteforvaltningen https://skatteforvaltningen.dk Vurderingsstyrelsen Ejendomsvurdering 30.06.45 Grunddata Arkitekturforum 2016-6-17 1.0.0 Ejendomsvurderingsmodellen i HTML-format 2018-04-19 Ejendomsvurdering 1.0.0 HTML Ejendomsvurdering 1.0.0 HTML HTML Ejendomsvurderingsmodellen i XMI-format 2018-04-19 Ejendomsvurdering 1.0.0 XMI Ejendomsvurdering 1.0.0 XMI XMI 473.5K ef https://data.gov.dk/model/profile/ef Ejerfortegnelsen (Grunddatamodel) The Danish Register of Property Owners (Basic Data Model) Udstillingsmodel af Ejerfortegnelsen, som skal være et nyt autoritativt register over de faktiske ejere af al fast ejendom i Danmark. Basic Data Model of The Danish Register of Property Owners ejendomsejer ejer 2018-11-13 Geodatastyrelsen https://gst.dk/ Ejendomme og Jura Ejerfortegnelsen 54.15.05.27 2018-11-13 1.3.1 https://grunddatamodel.datafordeler.dk/domaenemodeller/Ejerfortegnelsen/ Model for Ejerfortegnelsen i HTML-format 2018-11-13 Ejerfortegnelsen 1.3.1 HTML Ejerfortegnelsen 1.3.1 HTML HTML Model for Ejerfortegnelsen i XMI-format 2018-11-13 Ejerfortegnelsen 1.3.1 XMI Ejerfortegnelsen 1.3.1 XMI XMI Model for Ejerfortegnelsen i XMI-format 2016-7-1 Ejerfortegnelsen 1.3.0 XMI Ejerfortegnelsen 1.3.0 XMI XMI 779.5K gdk https://data.gov.dk/model/profile/gdk GeoDanmark (Grunddatamodel) The Danish Register of Topographic Basic Data (Basic Data Model) Udstillingsmodel for GeoDanmark - kommunernes og statens fælles kortlægning Basic Data Model of The Danish Register of Topographic Basic Data kortlægning kortforsyningen kortgrundlag http://grunddatamodel.datafordeler.dk/domaenemodeller/GeoDanmark/GeoDanmark%20%C3%A6ndringer%201.1.0%20-%202.0.0.pdf Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering https://sdfe.dk/ SDFE GeoDanmark 52.20.20.05 Grunddata Arkitekturforum 2017-7-01 2.0.0 GeoDanmarks model i HTML-format 2017-8-15 GeoDanmark 2.0.0 HTML GeoDanmark 2.0.0 HTML HTML GeoDanmarks model i XMI-format 2017-8-15 GeoDanmark 2.0.0 XMI GeoDanmark 2.0.0 XMI XMI 2.6MB Matrikel (Grunddatamodel) The Danish Cadastre (Basic Data Model) Udstillingsmodel for Matrikelregisteret mat https://data.gov.dk/model/profile/mat grund parcel jordlod 2016-8-19 Geodatastyrelsen https://gst.dk/ GST Matrikelregisteret 52.20.05.15 Grunddata Arkitekturforum 1.2.3 http://grunddatamodel.datafordeler.dk/domaenemodeller/Matrikel/Matrikel%20%C3%A6ndringer%201.1.0%20-%201.2.3.pdf Matrikel-modellen i HTML-format 2016-8-19 Matrikel 1.2.3 HTML Matrikel 1.2.3 HTML HTML Matrikel-modellen i XMI-format 2016-8-19 Matrikel 1.2.3 XMI Matrikel 1.2.3 XMI XMI 1.8MB Person (Grunddatamodel) The Danish Civil Registration System (Basic Data Model) Personregistrering cpr https://data.gov.dk/model/profile/cpr cpr persondata personnummer personregistrering 2017-6-20 CPR-kontoret https://cpr.dk/ CPR-kontoret Registrering i CPR 08.15.05.03 Grunddata Arkitekturforum 1.2.0 http://grunddatamodel.datafordeler.dk/domaenemodeller/Person/Person%20%C3%A6ndringer%201.1.0%20-%201.2.0.txt Personregistreringsmodellen i HTML-format 2017-6-20 Person 1.2.0 HTML Person 1.2.0 HTML HTML Personregistreringsmodellen i XMI-format 2017-6-20 Person 1.2.0 XMI Person 1.2.0 XMI XMI 1.5MB st https://data.gov.dk/model/profile/st Stednavne (Grunddatamodel) The Register of Place-Names of Denmark (Basic Data Model) Udstillingsmodel for registeret Danske Stednavne Basic Data Model of The Register of Place-Names of Denmark sted lokationsnavne 2015-6-3 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering https://sdfe.dk/ Danske Stednavne Stednavne 52.20.20.20 Grunddata Arkitekturforum 2015-6-3 1.0.0 Stednavnsmodellen i HTML-format 2015-7-3 Stednavne 1.0.0 HTML Stednavne 1.0.0 HTML HTML Stednavnsmodellen i XMI-format 2015-7-3 Stednavne 1.0.0 XMI Stednavne 1.0.0 XMI XMI 1.6MB Skatteforvaltningens Virksomhedsregister (Grunddatamodel) The Danish Business Register for Tax Administration (Basic Data Model) Model af Virksomhedsdata i SVR Modelling data on businesses in tax administration svr https://data.gov.dk/model/profile/cvr Virksomheder CVR Forretning UFST skat moms se-nummer 2019-10-11 1.0.0 Skatteforvaltningen Udviklings- og Forenklingsstyrelsen Virksomheds- og erhvervsregistrering 30.06.15 Grunddata Arkitekturforum SVR 1.0.0 HTML SVR 1.0.0 HTML 2019-10-11 SVR 1.0.0 HTML SVR 1.0.0 HTML HTML SVR 1.0.0 XMI SVR 1.0.0 XMI 2019-10-11 SVR 1.0.0 XMI SVR 1.0.0 XMI XMI Begrebsmodel for typer af begrebs-og datamodeller Concept Model for Types of Concept and Data Models Typer af begrebs- og datamodeller som de forstås i regi af de fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering. Modelreglerne er godkendt i Udvalg for arkitektur og standarder, og modellen er derfor ikke selvstændigt forretningsgodkendt. Types of concept and datamodels as used by the Danish public sector modelling regime mtyp https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ model modeltyper 2022-01-18 Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet FDA rammearkitekturen Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 2022-01-18 2022-01-18 1.0.0 Udvalget for Arkitektur og Standarder Begebsmodel for typer af begrebs- og datamodeller v.1.0.0 HTML Concept Model for Types of Concept and Data Models v.1.0.0 HTML Begebsmodel for typer af begrebs- og datamodeller v.1.0.0 XML Concept Model for Types of Concept and Data Models v.1.0.0 XML Begebsmodel for typer af begrebs- og datamodeller v.1.0.0 XLSX Concept Model for Types of Concept and Data Models v.1.0.0 XLSX XLSX Danish DCAT Application profile for datasets and data catalogues Dansk anvendelsesprofil til beskrivelse af datasæt og datakataloger DCAT-AP-DK v.2.0.1 DCAT-AP-DK v.2.0.1 Dansk anvendelsesprofil til beskrivelse af datasæt og datakataloger udviklet i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. DCAT-AP-DK 2.0.1 er en specifikation til beskrivelse af datasæt og datakataloger til anvendelse i dansk fællesoffentlig regi. Specifikationen omfatter basisoplysninger om datasæt, som fx titel, beskrivelse, udgiver, udgivelsesdato mv., samt en ensartet struktur for disse oplysninger i et fælles udvekslingsformat, som gør det muligt at dele oplysninger om datasæt på en effektiv måde. The Danish DCAT Application profile for datasets and data catalogues dcat-ap-dk https://data.gov.dk/model/profile/dcat-dk-ap/ datasæt datakatalog dataoverblik Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet FDA rammearkitekturen Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 2020-10-01 2020-10-01 2.0.1 Udvalget for Arkitektur og Standarder DCAT-AP-DK v.2.0.1 HTML DCAT-AP-DK v.2.0.1 HTML 2020-10-01 DCAT-AP-DK v.2.0.1 XMI DCAT-AP-DK v.2.0.1 XMI 2020-10-01 DCAT-AP-DK v.2.0.1 EAP til Sparx EA DCAT-AP-DK v.2.0.1 EAP til Sparx EA 2020-10-01 DCAT-AP-DK v.2.0.1 PNG DCAT-AP-DK v.2.0.1 PNG 2020-10-01 DCAT-AP-DK v.2.0.1 SHACL shapes (RDF/XML) DCAT-AP-DK v.2.0.1 SHACL shapes (RDF/XML) This document specifies the constraints on properties and classes of DCAT-AP-DK expressed in SHACL (RDF/XML) 2020-10-01 Application profile for Danish public sector data quality concepts Anvendelsesprofil for fællesoffentlig datakvalitetsdeklaration Anvendelsesprofil for fællesoffentligt sprog for datakvalitets datakvalitetsdeklaration samt supplerende metrikkatalog udviklet i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 dqv-dk-ap https://data.gov.dk/model/profile/dataqualitydeclaration# datakvalitet 2019-11-11 2020-02-11 1.1.0 1.1.0 Modellering af foreslået metadata tilpasser DCAT-AP-DK. Selve indholdet af foreslået metadata er ikke ændret. Styregruppen for data og arkitektur (SDA) Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 DQV-AP-DK v.1.1.0 HTML DQV-AP-DK v.1.1.0 HTML DQV-AP-DK v.1.1.0 XMI DQV-AP-DK v.1.1.0 XMI Application Profile for Organisation Anvendelsesprofil for organisation Dette dokument definerer en anvendelsesprofil med udgangspunkt i Organization Ontology (ORG) og Core Public Organization Vocabulary (CPOV) til modellering af data om organisationer. This document defines an application profile based on Organization Ontology (ORG) and Core Public Organization Vocabulary (CPOV) for modeling data about organisations. org-ap-dk https:/data.gov.dk/model/profile/organisation# organisation myndighed organisationsstruktur virksomhed selskab organisationshierarki 2018-01-15 0.9.1 Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 Anvendelsesprofil for organisation 0.9.1 PDF Application Profile for Organisation 0.9.1 PDF 2019-10-11 Organisation AP 0.9.1 PDF Organisation AP 0.9.1 PDF PDF Application Profile for Classification Anvendelsesprofil for klassifikation Dette dokument definerer en anvendelsesprofil af den international standard for simple vidensorganiserende systemer (SKOS) til brug i danske offentlige organisationers arbejde med klassifikationer. This document defines an application profile of an international standard for Simple Knowledge Organization System (SKOS) to be used by for classification purposes by Danish public organisations skos-ap-dk https:/data.gov.dk/model/profile/classification# klassifikation vidensorganisation SKOS-RDF tesaurus taxonomi taksonomi vokabular skema 2018-01-15 0.9.1 Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 Anvendelsesprofil for klassifikation 0.9.1 PDF Application Profile for Classification 0.9.1 PDF 2019-10-11 Klassifikation AP 0.9.1 PDF Classification AP 0.9.1 PDF PDF Application Profile for IT Systems - Basic Profile Anvendelsesprofil for beskrivelse af it-systemer - Basisprofilen Denne anvendelsesprofil udgør en fællesoffentlig standard for beskrivelse af basisoplysninger om offentlige myndigheders it-systemer. Standarden omfatter basisoplysninger om it-systemer, som fx it-systemnavn, it-systemejer, ibrugtagningsdato mv., samt en ensartet struktur for disse oplysninger i et fælles udvekslingsformat, som gør det muligt at dele oplysninger om it-systemer på en effektiv måde sys-ap https:/data.gov.dk/model/profile/itsystemap/ it-systemer 2019-11-11 1.0.1 Styregruppen for data og arkitektur (SDA) Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 SYS-AP 1.0.1 HTML SYS-AP 1.0.1 HTML SYS-AP 1.0.1 HTML SYS-AP 1.0.1 HTML HTML SYS-AP 1.0.1 HTML SYS-AP 1.0.1 HTML SYS-AP 1.0.1 HTML (på engelsk) SYS-AP 1.0.1 HTML (In English) HTML SYS-AP 1.0.1 UML SYS-AP 1.0.1 UML SYS-AP 1.0.1 UML SYS-AP 1.0.1 UML HTML SYS-AP 1.0.1 XMI SYS-AP 1.0.1 XMI SYS-AP 1.0.1 XMI SYS-AP 1.0.1 XMI XML Application Profile for The Exchange of IT System Details for the National Archives Anvendelsesprofil for afgivelse af it-systemoplysninger til Rigsarkivet - Arkivprofilen Dennee anvendelsesprofil udgør en fællesoffentlig standard for beskrivelse af offentlige myndigheders it-systemer ifm. afgivelse af it-systemoplysninger til Rigsarkivet. Standarden omfatter basisoplysninger om it-systemer (fra Basisprofilen), som fx it-systemnavn, it-systemejer, anvendelses-formål, ibrugtagningsdato mv., men udvides med arkiveringsspecifikke oplysninger archv-ap https://data.gov.dk/model/profile/itsystemap-archv# arkivering Rigsarkivet 2019-11-11 1.0.0 Styregruppen for data og arkitektur (SDA) Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 archvSYS-AP 1.0.1 HTML archvSYS-AP 1.0.1 HTML archvSYS-AP 1.0.1 HTML archvSYS-AP 1.0.1 HTML HTML archvSYS-AP 1.0.1 HTML archvSYS-AP 1.0.1 HTML archvSYS-AP 1.0.1 HTML (på engelsk) archvSYS-AP 1.0.1 HTML (In English) HTML archvSYS-AP 1.0.1 UML archvSYS-AP 1.0.1 UML archvSYS-AP 1.0.1 UML archvSYS-AP 1.0.1 UML HTML archvSYS-AP 1.0.1 XMI archvSYS-AP 1.0.1 XMI archvSYS-AP 1.0.1 XMI archvSYS-AP 1.0.1 XMI XML Vokabular til it-system Vocabulary for IT System https://data.gov.dk/model/core/itsystem/ sys sys it-system 1.0.0 Styregruppen for data og arkitektur (SDA) Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 SYS 1.0.0 UML SYS 1.0.0 UML SYS 1.0.0 UML SYS 1.0.0 UML HTML SYS 1.0.0 XMI SYS 1.0.0 XMI SYS 1.0.0 XMI SYS 1.0.0 XMI XML Vokabular til Digital arkivering Vocabulary for Digital Archical https://data.gov.dk/model/core/digitalarchival/ archv archv arkivering digital arkivering it-system 1.0.0 Styregruppen for data og arkitektur (SDA) Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 ARCHV 1.0.0 UML ARCHV 1.0.0 UML ARCHV 1.0.0 UML ARCHV 1.0.0 UML HTML ARCHV 1.0.0 XMI ARCHV 1.0.0 XMI ARCHV 1.0.0 XMI ARCHV 1.0.0 XMI XML Begrebsmodel for digital arkitektur Digital Architecture Concept Model Denne begrebsmodel indeholder begreber indenfor emnet ‘digital arkitektur’ samt deres indbyrdes relationer. This concept model contains concepts within the domain of "digital architecture" and their interrelations. https://data.gov.dk/model/profile/digital-architecture/ arkitekturFDA Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet FDA rammearkitekturen Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 Udvalget for Arkitektur og Standarder digital-architecture-0-6-0-DOCX digital-architecture-0-6-0-DOCX Data Sharing Concept Model Begrebsmodel for videregivelse af data Denne begrebsmodel defineres ifm. Referencearkitektur for deling af data og dokumenter https://data.gov.dk/concept/core/datasharing# RAD 26-04-2018 1.0.0 Styregruppen for Data og Arkitektur (SDA) Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 Digital Overview Concept Model Begrebsmodel for digitalt overblik for borgere og virksomheder Denne begrebsmodel defineres ifm. Referencearkitektur for digitalt overblik https://data.gov.dk/concept/core/digitaloverview# MitOverblik Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 IT System Concept Model Begrebsmodel for it-system Begrebsmodel der indholder centrale begreber i forhold til beskrivelse af it-systemer https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/ sys it-system begrebsliste begreber 11-11-2019 2021-01-06 1.0.1 Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 Begrebsmodel for it-system 1.0.1 UML IT system concept model 1.0.1 UML Begrebsmodel for it-system 1.0.1 UML IT system concept model 1.0.1 UML HTML Begrebsmodel for it-system 1.0.1 XMI IT system concept model 1.0.1 XMI Begrebsmodel for it-system 1.0.1 XMI IT system concept model 1.0.1 XMI XML Archiving Concept Model Begrebsmodel for digital arkivering Begrebsmodel der indeholder centrale begreber i forhold til beskrivelse af digital arkivering og myndigheders opgaver vedrørende afleveringer af arkivalier til offentlige arkiver https://data.gov.dk/concept/core/digitalarchival/ arkivering digital arkivering it-system begrebsliste begreber 11-11-2019 2021-01-06 1.0.1 Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet Sagshåndtering og sagsarkivering 65.50.05 Begrebsmodel for digital arkivering 1.0.1 UML Concept model for digital archival 1.0.1 UML Begrebsmodel for digital arkivering 1.0.1 UML Concept model for digital archival 1.0.1 UML HTML Begrebsmodel for it-system 1.0.1 XMI Concept model for digital archival 1.0.1 XMI Begrebsmodel for it-system 1.0.1 XMI Concept model for digital archival 1.0.1 XMI XML Begrebsmodel til it-system basisprofilen Begrebsmodel der indholder centrale begreber i forhold til beskrivelse af it-systemer https://data.gov.dk/concept/profile/itsystem/ sys sys-ap basisprofil it-system begrebsliste begreber 11-11-2019 2021-01-06 1.0.1 Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 Begrebsmodel for it-system basisprofilen 1.0.1 HTML Begrebsmodel for it-system basisprofilen 1.0.1 HTML HTML Begrebsmodel for it-system basisprofilen 1.0.1 UML Begrebsmodel for it-system basisprofilen 1.0.1 UML HTML Begrebsmodel for it-system basisprofilen 1.0.1 XMI Begrebsmodel for it-system basisprofilen 1.0.1 XMI XML Digital Archival Concept Model Begrebsmodel for digital arkivering Begrebsmodel der indeholder centrale begreber i forhold til beskrivelse af digital arkivering og myndigheders opgaver vedrørende afleveringer af arkivalier til offentlige arkiver https://data.gov.dk/concept/profile/itsystemap-archv/ archv archvSYS-AP arkiveringsprofil digital arkivering it-system begrebsliste begreber 11-11-2019 Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet Sagshåndtering og sagsarkivering 65.50.05.10 Begrebsmodel for digital arkivering 1.0.1 HTML Begrebsmodel for digital arkivering 1.0.1 HTML HTML Begrebsmodel for digital arkivering 1.0.1 UML Begrebsmodel for digital arkivering 1.0.1 UML HTML Begrebsmodel for digital arkivering 1.0.1 XMI Begrebsmodel for digital arkivering 1.0.1 XMI XML Social Services Concepts Sociale Begreber Socialstyrelsens begrebsbase rummer termer og definitioner på udvalgte it-understøttende begreber fra det sociale område, hvor Socialstyrelsen har bidraget til udviklingen eller indgået i samarbejde omkring definitionen af begreberne. Historiske versioner af begrebsbasens indhold kan hentes på destinationssiden. Der arbejdes på at udvikle bedre muligheder for at hente begrebsbasens indhold i maskinlæsbarformat inden for den nærmeste fremtid. socialstyrelsen Socialstyrelsen http://socialstyrelsen.dk Begrebssekretariatet Social service og omsorg 26 Health Concepts Sundhedsvæsenets begrebsbase (NBS) Begrebsbasen udarbejdes af det Nationale Begrebsarbejde for Sundhedsvæsenet (NBS). Formålet med begrebsbasen er at skabe en fælles forståelse for sundhedsfaglige begreber på tværs af sundhedsvæsenet. Begrebsbasen indeholder begreber inden for udvalgte, centrale sundhedsfaglige emneområder. Begreberne og de tilhørende definitioner stilles her til rådighed for det danske sundhedsvæsen og andre interesserede parter. De standardiserede begreber er en reference, som de begreber, der anvendes i sundhedsvæsenet, kan sammenlignes med. Det gør, at man kan blive opmærksom på betydningsforskelle og dermed kan blive mere præcis i sin anvendelse af begreberne. Definitionerne i Begrebsbasen er udarbejdet med henblik på entydigt at afdække det enkelte begrebs betydning, så det kan anvendes tværfagligt i sundhedsvæsenet uden tilknytning til særlige processer eller metoder. Begreberne er udarbejdet ved hjælp af terminologiske principper og metoder, der er med til at sikre den sproglige og betydningsmæssige præcision. sundhedsdatastyrelsen Sundhedsdatastyrelsen https://sundhedsdatastyrelsen.dk NBS - begrebssekretariatet Sundhed 20 FORVIR - Topontologien FORVIR - Upper Ontology Topontologien indeholder en struktureret beskrivelse af en række generelle begreber, som er centrale for mange offentlige organisationer, institutioner mv. Ontologiens begreber er beskrevet vha. deres indbyrdes relationer og karakteristiske træk, som danner grundlaget for definitioner. Forum for Videnmodellering i Offentligt Regi (FORVIR) nedsætter efter behov arbejdsgrupper, der arbejder med udvikling af begreber, der med fordel kan udvikles fællesoffentlige definitioner for. The FORVIR Upper Ontology contains a structured description of a number of general concepts relevant for many public organisations. FORVIR Sundhedsdatastyrelsen https://sundhedsdatastyrelsen.dk Begrebssekretariatet ved Sundhedsdatastyrelsen Temporal concepts Temporale begreber Denne model dokumenterer temporale begreber som anvendes i forskellige domæner. https://geo.data.gov.dk/model/71d084e8-9ec3-4abb-80c9-90dd4da8f0dd# tid temporalitet bitemporalitet dobbelthistorik 03-09-2019 0.2.0 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering https://sdfe.dk/ SDFE Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 Identification Identifikation Begreber vedrørende identifikation. https://geo.data.gov.dk/model/71d084e8-9ec3-4abb-80c9-90dd4da8f0dd# identifikation identifikator ident id 03-09-2019 0.2.0 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering https://sdfe.dk SDFE Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 Linear reference model Lineær referencemodel Denne begrebsmodel beskriver de elementer, der kræves for at understøtte lineær referering. Dette inkluderer Linear Referencing Systems, lineært stedfæstede hændelser og lineære segmenter. Linear Referencing Systems muliggør specifikation af positioner langs lineære objekter og bruges til at specificere hvor - langs det lineære objekt - hver attributværdi gælder. Begrebsmodellen baserer sig på ISO 19148 Geographic Information - Linear Referencing The concept model is a description of the elements required to support linear referencing. This includes Linear Referencing Systems, linearly located events and linear segments. Linear Referencing Systems enable the specification of positions along linear objects. A Linear Referencing System is used to specify where along the linear object each attribute value applies. The concept model is based on ISO 19148 Geographic Information - Linear Referencing https://geo.data.gov.dk/model/71d084e8-9ec3-4abb-80c9-90dd4da8f0dd# lineær referering linear referencing 28-09-2019 1.0.0 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering https://sdfe.dk SDFE Styregruppe for TKV Vandløb og søer til afledning af vand 37.25.26 LinearReference LinearReference HTML Vandløbsreferencen Water course reference Model skal bruges til systemløsningen, som er en it-løsning, som genererer og vedligeholder data i form af en kobling mellem et generaliseret, nationalt, topologisk netværk med lineære referencer for vandløb og relevante objekter i GeoDanmarks vandløbsmidtegeometri. Med Vandløbsreferencen vil myndigheder og organisationer få et værktøj til at sikre entydig stedfæstelse af vandløbsdata i forhold til vandløbets autoritative geometri (GeoDanmarks Vandløbsmidte). Det muliggør en automatisk sammen-stilling og udveksling af data om vandløb på tværs af myndigheder og it-systemer. Desuden overflødiggøres parallel vedligeholdelse af geometri for vandløb, da Vandløbsmidte – som Vandløbsreferencen baserer sig på – udgør det autoritative geometriske vandløbstema i Danmark. https://geo.data.gov.dk/model/C3A6F5B9-232E-430c-B97E-E56E17FF219F# water course vandløb 02-09-2019 1.0.0 Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering https://sdfe.dk SDFE Styregruppe for TKV Vandløb og søer til afledning af vand 37.25.26 Vandløbsreferencen.xmi WaterCourseReference.xmi XMI FeaturekatalogForVandloebsreferencen FeaturekatalogForVandloebsreferencen HTML Vandløbsskikkelse Water Course Shape Denne anvendelsesmodel beskriver de elementer der indgår i beskrivelsen af en vandløbsskikkelse. Modellen er lavet i forbindelse med TKV-projektet "Samling af Vandløbsdata" SaV under FODS initiativ 6.1. This application model describes the elements that are included in the description of a watercourse shape. The model is made in connection with the TKV project "Collection of Watercourse Data" SaV. https://geo.data.gov.dk/model/profile/watercourseshape# vandløb Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering https://sdfe.dk SDFE Styregruppe for TKV Vandløb og søer til afledning af vand 37.25.26 Vandløbsskikkelse.xmi Vandløbsskikkelse.xmi XMI WaterCourseShapeFeatureCatalog WaterCourseShapeFeatureCatalog HTML Hydrometri Hydrometry Denne anvendelsesmodel beskriver de elementer der indgår i måling af vandløbshydrometri. Modellen er lavet i forbindelse med TKV-projektet "Samling af Vandløbsdata" SaV under FODS initiativ 6.1. This application model describes the elements that are included in the description of a watercourse shape. The model is made in connection with the TKV project "Collection of Watercourse Data" SaV. https://geo.data.gov.dk/model/profile/hydrometri# vandløb hydrometri Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering https://sdfe.dk SDFE Styregruppe for TKV Vandløb og søer til afledning af vand 37.25.26 Hydrometri.xmi Hydrometri.xmi XMI FeaturekatalogForHydrologiskeModelberegninger FeaturekatalogForHydrologiskeModelberegninger HTML Model for Danish Register of Underground Cable Owners Ledningsejerregisteret - Udveksling af ledningsoplysninger Datamodellen for udveksling af ledningsoplysninger benyttes til udveksling af informationer om nedgravet infrastruktur, fra ledningsejere til LER-systemet, som svar på en graveforespørgsel https://geo.data.gov.dk/model/f6eda88e-08dc-4188-ac4a-3dfd0a2ec61e# ledninger rørføring LER Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering https://sdfe.dk SDFE Ledningsejerregistret, LER 54.15.15.05 LER.xmi LER.xmi XMI Meddelelsesmodel Message Model I forbindelse med den nye Digital Post-løsning udvikles et nyt format for afsendelse og modtagelse af meddelelser. Det nye format forkortes MeMo (MeddelelsesModel). memo messages model digital post Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk Tværgående it-løsninger til den digitale infrastruktur 06.38.10.20 Anvendelsesprofil til beskrivelse af sprogteknologiske ressourcer Application profile for the description of language technology datasets Anvendelsesprofil til beskrivelse af sprogteknologiske datasæt langDCAT-AP https://data.gov.dk/profile/langDCAT-AP/ sprogteknologi sprog datasæt 2020-08-28 0.3.0 Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk FDA-Modelsekretariatet Tværgående it-løsninger til den digitale infrastruktur 06.38.10.20 Anvendelsesprofil til beskrivelse af begrebs- og datamodeller Application profile for the description of concept and data models Anvendelsesprofil til beskrivelse af begrebs- og datamodeller modelDCAT-AP https://data.gov.dk/profile/modelDCAT-AP/ modeller begrebsmodeller informationsmodeller logiske datamodeller klassifikationsmodeller Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk FDA-Modelsekretariatet Tværgående it-løsninger til den digitale infrastruktur 06.38.10.20 Digital identity Concept Model Bruger- og adgangsstyring Denne begrebsmodel defineres ifm. Referencearkitektur for brugerstyring https://data.gov.dk/concept/core/brugeradgangsstyring/ brugerstyring identitet adgang 1.0.2 1.0.2 opdaterer nogle kildehenvisninger 2021-05-27 2022-02-01 Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 Webudstilling af begrebsmodel Webversion of conceptmodel HTML Begrebsliste i Excelark Concept List in XLSX XLSX UML-model med digrammer som xmi-fil XMI version XMI Digital Self-Service Digital selvbetjening Denne begrebsmodel defineres ifm. Referencearkitektur for selvbetjening https://data.gov.dk/model/concept/digitalselfservice# selvbetjening selvbetjeningsløsning selvbetjeningsforløb 2018-02-01 1.0.0 Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk/ FDA-Modelsekretariatet Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 OS2IoT Logisk datamodel OS2IoT Logical Datamodel Formålet med denne datamodel er at beskrive IoT-løsningsdomænets logiske dataentiteter og deres indbyrdes forhold. Licens: CC-BY-SA 4.0 The purpose of this deliverable is to describe the logical data-entities that are part of the solutions domain together the relationship between them. License: CC-BY-SA 4.0 os2iot https://data.gov.dk/model/profile/os2iot/ iotInternet of Things 2020 OS2 https://os2.eu/ OS2 Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 https://data.gov.dk/model/core/aktivitet/ Aktivitet 1.1 informationsmodel - KL Byggeblok Activity 1.1 information model - KL Building Block Aktivitetsmodellen har til formål at beskrive og dokumentere de helt centrale karakteristika ved enhver aktivitet – uanset om der er tale om en undervisningsaktivitet, en planlægningsaktivitet eller en analyseaktivitet o. lign. Generelt gælder det for alle aktiviteter at de: - Har et grundlæggende formål - Forgår på et bestemt tidspunkt eller over en tidsperiode på eksempelvis flere timer. - Foregår et sted - Omhandler et eller andet - Har nogle deltagere - Forbruger nogle ressourcer(faciliteter) - Forhold omkring en aktivitet, samt resultater af en aktivitet kan dokumenteres - Kan klassificeres efter et emne 2018-07-05 1.1.0 KL Arkitekturboard KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Webudstilling af Aktivitet 1.1 informationsmodel HTML version of Activity 1.1 information model HTML https://data.gov.dk/model/core/tilstand/ Tilstand 2.0 informationsmodel - KL Byggeblok State 2.0 information model - KL Building Block Byggeblokken Tilstand kan derfor bruges til, at understøtte relevante oplysninger(data) om tilstande. Dette kunne eksempelvis være en borgers uddannelses-, sundheds-, social- eller beskæftigelsesmæssige tilstand. Byggeblokken Tilstand beskæftiger sig helt centralt med de egenskaber, der er med til at beskrive Objekter. Disse egenskaber fortæller noget om objektet, og med byggeblokken Tilstand kan vi beskrive, hvilken værdi disse egenskaber har på specifikke tidspunkter. Det centrale forretningsobjekt i informationsmodellen for Byggeblokken Tilstand er objektet "Tilstand", altså den værdi (tal, tekst mm.), som bruges til at udtrykke en værdi for en observerbar egenskab på et specifikt tidspunkt. Når man ønsker at sætte en værdi på et givent objekts egenskab(er), er det objektets type samt objekttypens egenskaber, som definerer, hvilke egenskaber der er mulige at sætte værdier på for det givne objekt, samt med hvilke enheder tilstandene skal angives. Definitionen og klassifikationen af forskellige objekttyper og objekttypernes egenskaber har derfor stor betydning i forhold til, hvad det er, man kan "måle" og sætte tilstande på hos forskellige objekter (Se Byggeblok Objekt og observerbarEgenskab). Et klassifikationssystem er en forudsætning for optimal udnyttelse at byggeblokken Tilstand, særligt i forhold til udvekslingen af tilstandsoplysninger mellem flere parter. Ved at skabe en fælles forståelse og enighed omkring betydningen af de egenskaber og tilstande, der udveksles for et specifikt objekt, vil både afsender og modtager have den samme semantiske forståelse af informationen om objektet. Byggeblokken Tilstand kan derfor medvirke til, at aktører på tværs af forvaltningsområder opnår en fælles forståelse og enighed omkring tilstande, hvilket er en forudsætning for meningsfuld dataudveksling af tilstande på tværs af forvaltninger og systemer. 2018-07-05 1.0.0 KL Arkitekturboard KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Webudstilling af Tilstand 1.1 informationsmodel HTML version of State 1.1 information model HTML https://data.gov.dk/model/core/indsats/ Indsats 1.0 informationsmodel - KL Byggeblok Action 1.0 Information model - KL Building Block Hver gang der igangsættes eller foretages noget, som har til formål at ændre, flytte, påvirke eller bibeholde noget, er der tale om en Indsats. Indsatser forekommer i mange forskellige kontekster og kan eksempelvis omhandle den medicinske behandling af en hjertepatient, den økonomiske ydelse, der gives til en udsat borger, eller den ressourceindsats, der kræves for at oprense en sø for bundslam. Byggeblokken Indsats har til formål at give en ensartet måde at arbejde med begrebet indsats, så det er muligt at beskrive og dokumentere indsatser på samme vis, uanset i hvilket forvaltningsområde indsatsen foretages. Dette kan være med til at øge forståelsen, koordineringen samt udvekslingen af indsatser på tværs af forretningsdomæner, hvilket kan bidrage til, at borgere vil opleve en mere sammenhængende service, når indsatserne i højere grad kan koordineres mellem forvaltningsområder og aktører. Byggeblokken Indsats giver mulighed for at arbejde med den påvirkning (Indsatseffekt), en indsats har haft på den Tilstand, der er grundlaget og formålet for gennemførelsen af indsatsen. Ved at tage udgangspunkt i den samme tilstand over en tidsperiode, er det muligt at vurdere, hvor meget tilstanden har rykket sig (progression) under gennemførelsen af indsatsen. Herunder i hvor høj grad målet med indsatsen er opnået (Målopfyldelsesgrad) forskellige steder i indsatsens liv, og om der eksempelvis skal ske en forøgelse i ressourceindsatsen (ressourceforbrug) for at opnå det ønskede mål. Alt dette kan medvirke til, at det er lettere at vurdere, om den indsats som er påbegyndt for en borger, virker efter hensigten. Herudover kan det medvirke til, at gøre dette lettere for aktører på tværs af forretningsområder at vurdere hvilke indsatser som er de rette for en borger. 05-07-2018 KL Arkitekturboard 1.0.0 KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Webudstilling af Indsats 1.0 informationsmodel HTML version of Action 1.0 Information model HTML https://data.gov.dk/model/core/objekt/ Objekt 2.0 informationsmodel - KL Byggeblok Objekt 2.0 information model - KL Building Block Byggeblokken Objektet har til formål at kunne rumme og beskrive alle "slags objekter", som optræder i den kommunale forretning 05-07-2018 KL Arkitekturboard 2.0.0 KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Webudstilling af Objekt 2.0 informationsmodel HTML version of Objekt 2.0 information model HTML https://data.gov.dk/model/core/aktør/ Aktør 1.0 informationsmodel - KL Byggeblok Agent 1.0 information model - KL Building Block På tværs af den kommunale forretning er der ofte behov for, at registrere oplysninger om aktører (Hvem er det der har udført noget, eller hvem som har ansvaret for en opgave) i kommunale fagsystemer. Byggeblokken aktør er central i forhold til, at redegøre for den aktør som har en bestemt rolle i en specifik kontekst eller i forhold til en specifik opgave. Dette kan eksempelvis være at redegøre for den medarbejder som er ansvarlig for en børnefaglig undersøgelse af et udsat barn, eller at redegøre for de forskellige aktører som deltager i et møde. KL Arkitekturboard 1.0.0 KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Webudstilling af Objekt 2.0 informationsmodel HTML version of Objekt 2.0 information model HTML https://data.gov.dk/model/core/lokation/ Lokation 1.0 informationsmodel - KL Byggeblok Loction 1.0 information model - KL Building Block Formålet med byggeblokken Lokation er, at sætte rammerne for hvordan begrebet lokation skal forstås. Derudover er formålet at redegøre for de forskellige måder hvorved en lokation kan beskrives. Byggeblokken Lokation udpeger og samler forskellige typer af "lokationer" under den sammen lokationsbetegnelse. Eksempelvis er en adresse en type af lokation, og det samme gælder for en GPS-position eller et lokale. Fælles rammer for hvordan en "lokation" skal forstås og beskrives, kan medvirke til en fælles logisk forståelse og sprog omkring begrebet lokation og forskellige lokationstyper på tværs af It-systemer. KL Arkitekturboard 1.0.0 KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Webudstilling af Lokation 2.0 informationsmodel HTML version of Location 2.0 information model HTML https://data.gov.dk/model/core/myndighed/ Myndighed 1.0 informationsmodel - KL Byggeblok Authority 1.0 information model - KL Building Block En myndighed er et offentlig forvaltningsenhed, der har en lovudøvende funktion inden for rammerne af en stat, en delstat, en region eller en kommune, og som ikke er en parlamentarisk forsamling. Byggeblokkens formål er at beskrive de metadata, der er omkring en myndighed, men primært består den af en autoritativ fortegnelse over myndigheder i den danske forvaltning. KL Arkitekturboard 1.0.0 KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Webudstilling af Myndighed 1.0 informationsmodel HTML version of Authority 1.0 information model HTML https://data.gov.dk/model/core/bevilling/ Bevilling 1.0 informationsmodel - KL Byggeblok Citizen grants 1.0 information model - KL Building Block En bevilling kan opfattes som en "kontrakt" mellem det offentlige og Bevillingsmodtageren (borgere og virksomheder). Den udtrykker dermed "retten til at modtage..." Fælles for alle ydelser, uanset type, er at de skal bevilges før de kan effektueres. Selve bevillingen kan bestå af en række bevilgede ydelser, der hver udpeger netop en ydelse, der er bevilget. Dvs. at bevillingen er en ramme, som indeholder en eller flere bevilgede ydelser. Det er bevillingen, som har en relation til den (bevillings)sag, som indeholder dokumentationen for bevillingen. 1.0.0 KL Arkitekturboard KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Webudstilling af Bevilling 1.0 informationsmodel HTML version of Citizen grants 1.0 information model HTML https://data.gov.dk/model/core/effektuering/ Effektuering 1.0 informationsmodel- KL Byggeblok Implementation 1.0 information model - KL Building Block Effektuering sikrer at det, der er bevilget også bliver effektueret. Afhængigt af, hvilken slags ydelse der er bevilget, vil det sige: Udbetalt (økonomisk ydelse), Udleveret (Fysisk ydelse) eller udført (Ressourceydelse). Forudsætningen for at effektuere er, at der er lagt en plan for det. Ved en del bevillinger, sker der en løbende effektuering. F.eks. vil mange økonomiske bevillinger være en månedlig udbetaling af et beregnet beløb eller en bevilling af rengøring kunne være en ugentlig rengøring på 2 timer. Det er planen, der fortæller hvad der skal ske og de efterfølgende effektueringer, der fortæller hvad der er sket. Derfor har planen eksempelvis en Dispoisitionsdag (eks. "sidste bankdag i måneden"), mens selve effektueringen har en helt konkret dato for hver effektuering. I disse tilfælde vil der komme mange effektueringer til en plan. Andre bevillinger kan være engangs og dermed vil der blot være en effektuering til hver plan. Effektueringer af planen fortsætter uændret så længe planen har virkning. Ændres i eksempelvis ydelsesbeløbet, sættes den igangværende plan ud af virkning og en ny aktiv plan med det nye ydelsesbeløb startes op. 1.0.0 KL Arkitekturboard KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Webudstilling af Effektuering informationsmodel 1.0 HTML version of Implementation information model 1.0 HTML https://data.gov.dk/model/core/ydelse/ Ydelse 1.0 Informationsmodel - KL Byggeblok Payment 1.0 Information model - KL Building Block Ydelse er det som borgere eller virksomheder kan få bevilget. Samlingen af ydelser kalder vi et ydelseskatalog. 1.0.0 KL Arkitekturboard KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Webudstilling af Ydelse 1.0 informationsmodel HTML version of Payment 1.0 information model HTML https://data.gov.dk/model/core/sag/ Sag 2.0 informationsmodel - KL Byggeblok Case Record 2.0 information model - KL Building Block Formålet med byggeblokken Sag er at gøre det lettere at udveksle oplysninger om sager mellem to eller flere it-systemer, ved at skabe en fælles forståelse af hvad en sag er, og hvilke metadata der beskriver en sag. ‘Sag’ som begreb er den dokumentationsenhed, der understøtter de offentlige institutioners journalisering. De offentlige institutioner er underlagt et krav om at journalisere deres informationer. Journalisering er en proces, som indebærer registrering af indkomne og egenproducerede informationer samt deres forsvarlige opbevaring. Journalisering af informationer på sager understøtter de offentlige organisationer i udøvelse af god forvaltningsskik og overholdelse af den tværgående forvaltnings-lovgivnings krav til overblik over sagsbehandlingen, offentlighe-dens mulighed for indsigt, bevaring for eftertiden og forsvarlig be-handling af personoplysninger. Begrebet ’en Sag’ anvendes i mange forskellige sammenhænge og til mange forskellige formål, men udtrykker altid grundlæggende set det samme: En samling af sammenhørende dokumenter og øv-rige sammenhørende oplysninger, der i sit hele anvendes til at do-kumentere en arbejdsproces, typisk til administrative formål, her-under til at træffe afgørelser. 05-09-2018 2.0.0 KL Arkitekturboard KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Webudstilling af Sag 2.0 informationsmodel HTML version of Case Record 2.0 information model HTML https://data.gov.dk/model/core/dokument/ Dokument 2.0 informationsmodel - KL Byggeblok Document 2.0 information model - KL Building Block Formålet med Dokumentmodellen er at gøre det lettere at udveksle oplysninger om dokumenter mellem to eller flere it-systemer, ved at skabe en fælles forståelse af hvad et dokument er, og hvilke informationer et dokument består af. Dokumentmodellen definerer de begreber, forretningsobjekter, attributter, datatyper og relationer, som tilsammen beskriver et dokument. Dokumenter består af en afgrænset samling af informationer, i en kendt struktur, gemt på et kendt medie. Et dokument kan foreligge på papir, digitalt medie eller et hvilket som helst andet medie, der kan være bærer af information. Dokumenter kan rumme tekst, tegninger, grafik, fotografier, video, tale osv. Specifikationen beskriver en model for Dokument og udgør et fælles grundlag for forståelse og metadataopmærkning af digitale dokumenter. Dokumentmodellen udgør dermed det semantiske grundlag for at registrere oplysninger om en organisations dokumenter med henblik på udveksling af dokumentmetadata mellem to eller flere it-systemer. 05-09-2018 2.0.0 KL Arkitekturboard KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Webudstilling af Dokument 2.0 informationsmodel HTML version of Document 2.0 information model HTML https://data.gov.dk/model/core/organisation/ Organisation 2.0 informationsmodel - KL Byggeblok Organisation 2.0 information model - KL Building Block Specifikation af en model for Organisation (Organisationsmodellen). Formålet med Organisations-modellen er at tilbyde et fælles sprog for beskrivelse af formelle organer og de elementer, som indgår heri. Dette skal understøtte en mere smidig udveksling af organisationsoplysninger mellem it-systemer, som indeholder eller anvender disse organisationsoplysninger. Modellen kan enten alene eller i kombination med elementer fra andre modeller, som eksempelvis Sagsmodellen (se [SAG]), anvendes til at bygge udvekslingsmodeller, som lægges til grund for udvikling af snitflader. Organisationsoplysninger skabes, anvendes og vedligeholdes flere steder i flere forskellige organisationssystemer i en organisation. Løn-systemer, økonomisystemer, fagsystemer og ESDH-systemer indeholder alle forskellige beskrivelser af organisationen. I praksis giver det anledning til stort vedligeholdelsesarbejde, usikkerhed om hvilke oplysninger der er autoritative, samt et antal ikke-standardiserede integrationer. 05-09-2018 2.0.0 KL Arkitekturboard KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Webudstilling af Organisation 2.0 informationsmodel HTML version of Organisation 2.0 information model HTML https://data.gov.dk/model/core/klassifikation/ Klassifikation 2.0 informationsmodel - KL Byggeblok Classification 2.0 information model - KL Building Block Her specificeres Klassifikationsmodellen, som en informationsmodel for Klassifikationer. Klassifikationer (eller klassifikationssystemer) dækker over ordnede videnssystemer, som kan anvendes til emnemæssig opmærkning. FORM (den Fællesoffentlige Reference Model) (se [FORM] og KL's Emnesystematik (KLE, se [KLE]) er eksempler på klassifikationer, der kan beskrives af Klassifikationsmodellen. I praksis vil al slags systematisk klassifikation med en eller flere facetter (gruppe af begreber tilhørende samme kategori) kunne beskrives med Klassifikationsmodellen, herunder kontoplaner, uddannelseskategorier, kompetencemodeller, sundhedsfaglige klassifikationssystemer osv. Formålet med Klassifikationsmodellen er, at den skal kunne give en ensartet beskrivelse af forskellige klassifikationssystemer med tilhørende oplysninger, samt kunne tilføre klassemærker eller journalnøgler (entries fra klassifikationssystemer/journalplaner beregnet til opmærkning) til andre modeller som fx Sagsmodellen, Dokumentmodellen og Organisationsmodellen. 05-09-2018 2.0.0 KL Arkitekturboard KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Webudstilling af Klassifikation 2.0 informationsmodel HTML version of Classification 2.0 information model HTML Facilitet informationsmodel - KL Facility information model - KL Byggeblok under udarbejdelse til at blive optaget i KLs rammearkitektur. Faciliteter er lokaler og deres udstyr. Faciliteter skal vedligeholdes og de har en aktivitetskalender som viser hvornår de benyttes, vedligeholdes og er ledige. Facilitet er beskrevet mere detaljeret i EDS rapport om lokaleudlån KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Navngivet sted informationsmodel - KL Named place information model - KL Byggeblok under udarbejdelse til at blive optaget i KLs rammearkitektur KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Samtykke informationsmodel - KL Consent information model - KL Samtykke informationsmodel - KL Byggeblok under udarbejdelse til at blive optaget i KLs rammearkitektur KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Rettighed og Fuldmagt informationsmodel - KL Authorisation information model - KL Byggeblok KLs rammearkitektur laboratorium KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Begrebsmodel for sletning - KL Deletion Concept Model - KL Begreber vedrørende sletning. Forventes behandlet i Arkitekturboard Q4 2019 KL http://kl.dk Sekretariatet for Kommunernes It-Arkitekturråd Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 Klassifikation: DANSK BRANCHEKODE DB07 Classification: DB07 Dansk Branchekode 2007 (DB07), er en 6-cifret branchenomenklatur, der først og fremmest er udarbejdet til statistisk brug. De indledende afsnit til DB07 beskriver regler og retningslinier for tildeling af branchekode til virksomhederne og deres produktionsenheder (arbejdssteder). Dermed sikres, at brancheplaceringen foretages på en ensartet måde i Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register (ESR) og dermed også i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). DB07 er en dansk underopdeling af EU's fælles branchenomenklatur, den 4-cifrede NACE rev. 2. NACE rev. 2 er en revideret udgave af NACE rev. 1.1 fra 2002. NACE rev. 2 bygger på FN´s branchenomenklatur ISIC rev. 4. NACE rev. 2 gælder fra 1. januar 2008 i alle EU-medlemslande ifølge forordning nr. 1893/2006. klassifikation controlled vocabulary kontrolleret udfaldsrum SKOS Danmarks Statistik http://dst.dk DST - Erhvervsindberetning og –registre Klassifikation: DANMARKS STATISTIKS FAGKLASSIFIKATION (DISCO-08) Classification: DISCO-08 DISCO-08 er en sekscifret klassifikation med fem niveauer, til klassificering og aggregering af oplysninger om arbejdsfunktioner fra forskellige statistiske undersøgelser. Klassifikationen er en revideret udgave af fagklassifikationen fra 1988 (DISCO-88), som den erstatter.Klassifikationen er et redskab til at organisere jobs eller stillinger, i nogle klart definerede grupper, i forhold til de opgaver der udføres i jobbet eller stillingen. Anvendelsen af DISCO-08 gør det muligt at sammenligne personer med samme arbejdsfunktion, uanset medarbejderens formelle titel og uddannelse.DISCO-08 er den officielle danske version af den internationale fagklassifikation, International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), som udarbejdes af International Labour Organisation (ILO).I forhold til ISCO-08, har man fra dansk side valgt, at udvide klassifikationen fra fire til fem niveauer, for på den måde, at tilgodese de behov der måtte være for yderligere opdeling af arbejdsfunktionerne på det danske arbejdsmarked. Udvidelsen betyder, at arbejdsfunktionerne i DISCO-08 – i den mest detaljerede form – opdeles i 563 grupper, mod ISCO-08´s 439 undergrupper. klassifikation controlled vocabulary kontrolleret udfaldsrum SKOS Danmarks Statistik http://dst.dk DST - Privatøkonomi og Velfærd https://dasam.dk/wp-content/uploads/2019/03/disco08.pdf Klassifikation: FORM Classification: FORM FORM (FællesOffentlig ReferenceModel) er et opgavekatalog over det offentliges opgaver, både i forhold til borgere og virksomheder, vedrørende internationale relationer og samfundsforhold, og endelig vedrørende de interne administrative opgaver. Opgavekataloget er et analyse- og struktureringsredskab, som skaber overblik og et fælles sprog på tværs af den offentlige sektor klassifikation controlled vocabulary kontrolleret udfaldsrum SKOS Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk FORM-Sekretariatet KL http://kl.dk KLE, Center for Digitalisering og Teknologi, KL Klassifikation: KLE Classification: KLE KL Emnesystematik (KLE) er en retskildebaseret kommunal taksonomi (journaliseringsnøgle), der bruges til at registrere de kommunale opgaver (emner) og forvaltningshandlingen ift. opgaven (handlingsfacetterne) på den enkelte sag. KL Emnesystematik tilstræber til enhver tid at reflektere den del af den danske lovgivning, der omfatter den kommunale forvaltning. KLE is a municipal taxonomy based on legal resources used for classifying case records. emnesystematik klassifikation kontrolleret udfaldsrum KL http://kl.dk KL Begreber Klassifikation: (FFB) Fælleskommunalt funktionsevnekatalog Classification: (FFB) Municipal catalogue of functional abilities Fælles og klassificerede begreber mellem myndighed og drift på det specialiserede socialområde for voksne. Anvendes ifm. dokumentationsopgaver under sagsbehandling og levering af sociale indsatser, så der etableres fælles sprog og produktion af strukturerede data. Concepts concerning functional abilities in the social area. https://data.gov.dk/concept/profile/social/ffb/funktionsevnekatalog/ 2020-12-01 3.10.0 KL Arkitekturråd Social 26 klassifikation kontrolleret udfaldsrum social funktionsevner Fælles Faglige Begreber KL http://kl.dk KL Begreber Klassifikation: (FFB) Fælleskommunalt indsatskatalog Classification: (FFB) Municipal catalogue of social initiatives Fælles og klassificerede begreber mellem myndighed og drift på det specialiserede socialområde for voksne. Anvendes ifm. dokumentationsopgaver under sagsbehandling og levering af sociale indsatser, så der etableres fælles sprog og produktion af strukturerede data. Concepts related to social initiatives for adults 2020-12-01 https://data.gov.dk/concept/profile/social/ffb/indsatskatalog/ 2.10.0 KL Arkitekturråd Social 26 klassifikation kontrolleret udfaldsrum social indsatser Fælles Faglige Begreber Klassifikation: Offentlige organisationstyper Classification: Public Organisation Types Klassifikation af offentlige organisationer i forhold til styring og forvaltning i dansk administrativ og fællesof-fentlig kontekst 11-11-2019 klassifikation controlled vocabulary kontrolleret udfaldsrum SKOS Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk FDA-Modelsekretariatet Klassifikation: Personoplysningskategorier Classification: Personal Data Categories Klassifikation efter personoplysningers følsomhed idet der gælder forskellige betingelser og procedurer for behandling af oplysningerne 11-11-2019 klassifikation controlled vocabulary kontrolleret udfaldsrum SKOS Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk FDA-Modelsekretariatet Klassifikation: Fortrolighedsgrad iht. Sikkerhedscirkulæret Classification: Confidentiality Types (Nato/EU) Klassifikation af grader af fortrolighed forstået som i hvilket omfang information kan videregives iht. sikker-hedscirkulæret (EU/NATO) 11-11-2019 klassifikation controlled vocabulary kontrolleret udfaldsrum SKOS Digitaliseringsstyrelsen https://digst.dk FDA-Modelsekretariatet Publications Office of the European Union https://op.europa.eu/ Klassifikationer: EU kodelister Classifications: EU Named Authority Lists Samling af kodelister udgivet af Europa-Kommissionen til anvendelse i forbindelse med dataudveksling In order to harmonise and standardise the codes and the associated labels used in the Publications Office and for inter-institutional data exchange (i.e.: between the institutions involved in the legal decision-making process gathered in the Interinstitutional Metadata Maintenance Committee [IMMC]), a number of Named Authority Lists (NALs) have been defined. klassifikation controlled vocabulary kontrolleret udfaldsrum SKOS Vocabulary of a Friend Vocabulary of a Friend Et vokabular til beskrivelse af 'linked data'-vokabularer og deres relationer. A vocabulary to describe linked data vocabularies and their relations. voaf http://purl.org/vocommons/voaf# 2010-12-21 2011-11-16 1.1 -Version 1.1: depreciation of voaf:exampleDataset replaced by voaf:dataset -Version 1: creation Mondeca http://www.mondeca.com/ Copyright © 2011 Mondeca Geolokation GeoSPARQL GeoSPARQL-standarden fra OGC understøtter repræsentation og forespørgsel af geospatiale data på det semantiske web. GeoSPARQL definerer et vokabular til at repræsentere geospatiale data med RDF, og definerer en udvidelse af SPARQL-spørgesproget til behandling af geospatiale data. Derudover er GeoSPARQL designet til at imødekomme løsninger baseret på kvalitativ spatial ræsonnering og kvantitative spatiale beregninger. The OGC GeoSPARQL standard supports representing and querying geospatial data on the Semantic Web. GeoSPARQL defines a vocabulary for representing geospatial data in RDF, and it defines an extension to the SPARQL query language for processing geospatial data. In addition, GeoSPARQL is designed to accommodate systems based on qualitative spatial reasoning and systems based on quantitative spatial computations. gsp http://www.opengis.net/ont/geosparql geografiske data geospatiale data geospatial geodata 2012-04-30 1.0.1 Open Geospatial Consortium https://www.opengeospatial.org/ Copyright (c) 2012 Open Geospatial Consortium Geografisk referencenet og opmåling 52.20.15 GeoSPARQL Vocabulary GeoSPARQL 1.0.1 RDF GeoSPARQL 1.0.1 RDF RDF 46K Geofeature OpenGIS Simple Feature En specification af GeoSPARQL til 'simple features' geometrier (punkter, linjer, polygoner ...) A specification of GeoSPARQL for simple features geometries (points, lines, polygons ...) sf http://www.opengis.net/ont/ geometri geografiske data geospatiale data geospatial geodata 1.0.1 Open Geospatial Consortium https://www.opengeospatial.org/ Copyright (c) 2012 Open Geospatial Consortium Vokabular til 'simple features' geometrier (OpenGIS) Vocabulary for simple features geometries (OpenGIS) Simple features geometries 1.0.1 RDF Simple features geometries 1.0.1 RDF RDF 17K SKOS SKOS Vocabulary SKOS Simple Knowledge Organization System (SKOS) er en W3C-anbefaling der er designet til repræsentation af tesaurusser, klassifikationssystemer, taksonmier og emnetaksonomier, og andre typer af strukturerede kontrollerede ordlister. SKOS er en del af stakken af standarder til det semantiske web som bygger på RDF og RDFS, og det primære formål er at facilitere publicering og anvendelse af vidensorganiserende systemer som linked data. The Simple Knowledge Organization System (SKOS) is a W3C recommendation designed for representation of thesauri, classification schemes, taxonomies, subject-heading systems, or any other type of structured controlled vocabulary. SKOS is part of the Semantic Web family of standards built upon RDF and RDFS, and its main objective is to enable easy publication and use of such vocabularies as linked data. skos http://www.w3.org/2004/02/skos/core# klassifikation vidensorganisation SKOS-RDF tesaurus taxonomi taksonomi vokabular skema glosar 2009-08-18 W3C https://www.w3.org/ Vidensorganisation 65.40.10.10 SKOS Vocabulary in RDF-format SKOS RDF SKOS RDF RDF 29K SKOS XL SKOS XL Vocabulary SKOS XL definerer en udvidelse af vokabualret Simple Knowledge Organization System (SKOS) som giver yderligere understøttelse af beskrivelse af og relation mellem leksikalske enheder. SKOS XL defines an extension for the Simple Knowledge Organization System (SKOS), providing additional support for describing and linking lexical entities. skos-xl http://www.w3.org/2008/05/skos-xl klassifikation vidensorganisation SKOS-RDF tesaurus taxonomi taksonomi vokabular skema glosar label termer leksikalsk teminologi 2009-08-18 W3C https://www.w3.org/ Vidensorganisation 65.40.10.10 SKOS XL Vocabulary in RDF-format SKOS-XL RDF SKOS-XL RDF RDF 8K FOAF FOAF Vocabulary Specification FOAD er et projekt som er dedikeret til at forbinde mennesker og information på nettet. Uanset om information eksisterer i menneskers bevidsthed, i fysisk eller i digitale dokumenter, eller i form af faktuelle data, så kan informationerne forbindes. FOAF integrerer tre typer af netværk: sociale netværk omkring menneskelige samarbejder, venskaber og forbindelser, repræsentative netværk der beskriver forenklede visninger af et fiktivt univers med faktuelle temer og informationsnetværk der anvender web-baserede forbindelser til at dele beskrivelser der er publicereret af forskellige kilder. FOAF is a project devoted to linking people and information using the Web. Regardless of whether information is in people's heads, in physical or digital documents, or in the form of factual data, it can be linked. FOAF integrates three kinds of network: social networks of human collaboration, friendship and association; representational networks that describe a simplified view of a cartoon universe in factual terms, and information networks that use Web-based linking to share independently published descriptions of this inter-connected world. foaf http://xmlns.com/foaf/0.1/ mennesker personer individer netværk sociale netværk fiktive netværk informationsnetværk friend of a friend informationsnetværk 2014-01-14 0.99 Dan Brickley https://plus.google.com/+DanBrickley Copyright © 2000-2014 Dan Brickley and Libby Miller Tele og internet 34.45 FOAF Vocabulary Specification in RDF-format FOAF Vocabulary 20140114 RDF FOAF Vocabulary 20140114 RDF RDF 44K Datasætkatalog-vokabular The data catalog vocabulary DCAT er et RDF-vokabular der er designet til at understøtte interoperabilitet mellem datakataloger der er publiceret på nettet. DCAT is an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web dcat https://www.w3.org/ns/dcat datasæt data katalog databeskrivelse datasætbeskrivelse 2014-02-13 1.0 W3C http://www.w3.org/ Copyright © 2012-2014 W3C Samfundsdigitalisering 06.38 Data Catalog Vocabulary in Turtle-format DCAT 1.0 TTL DCAT 1.0 TTL TTL 46K Data Catalog Vocabulary in RDF-format DCAT 1.0 RDF/XML DCAT 1.0 RDF/XML RDF 57K Asset Description Metadata Schema (ADMS) - Working Group Note Asset Description Metadata Schema (ADMS) - Working Group Note adms http://www.w3.org/ns/duv# ADMS er en profil af DCAT som kan anvendes til at beskrive semantiske aktiver (eller blot aktiver), der defineres som særdeles genbrugelige metadata (fx. xml schemaer, generiske datamodeller, og referencedata (fx kodelister, taksonomier, ordbøger, vokabularer) som anvendes ifm. eGovernment systemudvikling. ADMS is a profile of DCAT, used to describe semantic assets (or just 'Assets'), defined as highly reusable metadata (e.g. xml schemata, generic data models) and reference data (e.g. code lists, taxonomies, dictionaries, vocabularies) that are used for eGovernment system development. ADMS TTL ADMS TTL TTL 46K ADMS RDF/XML ADMS RDF/XML RDF 57K ADMS-AP til JoinUp ADMS-AP til JoinUp adms-ap http://data.europa.eu/w21/ Udvidelse af ADMS-AP til beskrivelse af interoperabilitetsløsninger som forstået i kontekst af EIF (European Interoperability Framework) The Asset Description Metadata Schema (ADMS) specification was originally drafted to describe semantic interoperability solutions (previously referred to as semantic assets). This application profile of ADMS aims to extend the use of ADMS for the description of other types of interoperability solutions, meaning solutions covering the political, legal, organisational and technical interoperability layers defined by the European Interoperability Framework. Vokabularet for sammenhængende datasæt The Vocabulary of Interlinked Datasets VoID er et RDFS-vokabular der understøtter angivelse af metadata om RDF-datasæt. Det er tanken at vokabularet skal bygge bro mellem dem der udstiller og anvender RDF-data med anvendelser fra dataduforskning og datakatalogisering og dataarkivering. VoID is an RDF Schema vocabulary for expressing metadata about RDF datasets. It is intended as a bridge between the publishers and users of RDF data, with applications ranging from data discovery to cataloging and archiving of datasets. void https://www.w3.org/TR/void/ datasætmetadata datadeling datasæt data 2010-01-26 2011-03-06 A first version of this document was developed and published by the authors, starting in 2008. This is an extended and improved version, based on community feedback received since the original publication. W3C http://www.w3.org/ Copyright © 2010 W3C Samfundsdigitalisering 06.38 The Vocabulary of Interlinked Datasets i Turtle-format VoID TTL VoID TTL TTL 12K The Vocabulary of Interlinked Datasets in RDF-format VoID RDF VoID RDF RDF 18K DCMI-metadatatermer DCMI Metadata Terms Dette dokument er en opdateret specification af samtlige metadatatemer som vedligeholdes af Dublin Core Metadata Initiative, herunder egenskaber, klasser samt vokabular- og syntaksrelaterede systemer. This document is an up-to-date specification of all metadata terms maintained by the Dublin Core Metadata Initiative, including properties, vocabulary encoding schemes, syntax encoding schemes, and classes. dct http://purl.org/dc/terms Dublin Core metadata ressourcebeskrivelse 2012-06-14 Dublin Core http://dublincore.org/usage/ DCMI Metadata Terms i Turtle-format DCMI TTL DCMI TTL TTL 59K DCMI-typevokabular DCMI Type Vocabulary DCMI typevokabularet specificerer en mængde af klasser som anvendes til at klassificere ressourcer ift. træk eller genrer. The set of classes specified by the DCMI Type Vocabulary, used to categorize the nature or genre of the resource. dcmitype http://purl.org/dc/dcmitype/ Dublin Core ressourcetype værktype medium 2012-06-14 Dublin Core http://dublincore.org/usage/ DCMI Type Vocabulary in Turtle-format DCMI Type TTL DCMI Type TTL TTL 9K SmOD INSPIRE-vokabularer SmOD INSPIRE Vocabularies Linked datamodel baseret på EUs INSPIRE dataspecifikationer udviklet af The Smart Open Data Project (SmOD) Linked Data model based on the European Union's INSPIRE data specifications developed by The Smart Open Data Project (SmOD) smod https://www.w3.org/2015/03/inspire/smod geografi sted stednavne miljø 19-08-2015 SmartOpenData http://www.smartopendata.eu/ SmOD INSPIRE Vocabularies SmOD INSPIRE RDF/XML SmOD INSPIRE RDF/XML RDF 4K SmOD INSPIRE Vocabularies in Turtle-format SmOD INSPIRE TTL SmOD INSPIRE TTL TTL 3K Schema: Handling Schema: Action En handling som udøves af en direkte aktør eller indirekte deltagere på et direkte objekt. Handlingen foregår eventuelt på en stedbestemt lokation ved hjælp af et redskab. Udførelsen af handlingen kan producere et resultat. Forskellige dokumentationsmuligheder for undertyper af handlinger kan specificere de nøjagtige forventninger til hvert argument/rolle. An action performed by a direct agent and indirect participants upon a direct object. Optionally happens at a location with the help of an inanimate instrument. The execution of the action may produce a result. Specific action sub-type documentation specifies the exact expectation of each argument/role. schema http://schema.org/Action handling Schema.org http://schema.org/ Schema: Værk Schema: CreativeWork Den mest generiske typer af værker, herunder bøger, film, fotografier, sofwareprogrammel, etc. The most generic kind of creative work, including books, movies, photographs, software programs, etc. schema http://schema.org/CreativeWork værk Schema.org http://schema.org/ Europærisk identifikator for juridiske ressourcer The European Legislation Identifier En ontologi til bskrivelse af lovgivning - baseret på FRBR-modellen, som anvender ELI-metadatafelterne, Jf. klasserne "LegalResource", "LegalExpression" og "Format". An ontology to describe legislation, based on the FRBR model, that encodes the ELI metadata fields. See the classes "LegalResource", "LegalExpression" and "Format" as entry points. eli http://data.europa.eu/eli/ontology jura lovgivning bekendtgørelser lov EU 1.1 * 1.1 * - added the following properties : - is_member_of / has_member - number - jurisdiction - date_applicability - applies / applied_by - commences / commenced_by - repeals / repealed_by - corrects / corrected_by - amends / amended_by - is_another_publication_of / has_another_publication - additionnal properties were also added to accomodate with situations where a property value can be either a literal or a URI : - responsibility_of_agent vs. responsibility_of - published_in_format vs. published_in - publisher_agent vs. publisher - rightsholder_agent vs. rightsholder - the relations with DublinCore properties is now declared with a custom annotation property "eli:isSpecificPropertyOf" instead of rdfs:subPropertyOf to be able to relate both eli:publisher/eli:publisher_agent to dcterms:publisher, and eli:rightsholder/eli:rightsholder_agent to dcterms:rightsholder. - added the class LegalResourceSubdivision - the propery implements / implemented_by was deprecated in favor of applies / applied_by - numerous definitions were improved and clarified - all ontology items are documented with : - their version of creation; - their version of latest modification; - an history note documenting the changes on the item; V1.1 is backward compatible with v1.0, with 1 following exception : - starting from v1.1, is_member_of / has_member should be used instead of is_part_of / has_part for conceptual inclusions; Additionnally, ELI implementers are strongly encouraged to use applies / applied_by instead of implements / implemented_by; note however that implements/implemented_by currently remain in the ontology so publishers can take the time to transition smoothly. EU http://eur-lex.europa.eu/eli-register/about.html Lovgivning 05.10 European Legislation Identifier in RDF-format European Legislation Identifier 1.1 RDF/XML European Legislation Identifier 1.1 RDF/XML XML 114K Bibliografiontologi Bibliographic Ontology Specification Bibliografisontologi som specificerer de centrale begreber og egenskaber til beskrivelse af henvisninger og bibliografiske referencer (fx. citater, bøger, artikler, etc) på det semantiske web. The Bibliographic Ontology Specification provides main concepts and properties for describing citations and bibliographic references (i.e. quotes, books, articles, etc) on the Semantic Web. bibo http://purl.org/ontology/bibo/ bibliografi referencer kildeangivelse bibliografisk 2009-11-04 1.3 Structured Dynamics http://www.structureddynamics.com/ Copyright © 2008-2013 by Structured Dynamics LLC. Kultur 16 Bibliograpic Ontology (BIBO) in OWL/XML displayed in HTML Bibliograpic Ontology 1.0 Bibliograpic Ontology 1.0 HTML Organisationsontologien The Organization Ontology En kerneontologi for organisatoriske strukturer målrettet publisering af informationer om organisationer på tværs af domæner som linked data. Den er designet således at den tillader domænespecifikke udvideleser der tilføjer klassifikationer af organisationer og roller, såvel som udvidelser der kan understøtte beslægtede informationer såsom organisatoriske aktiviteter. A core ontology for organizational structures, aimed at supporting linked data publishing of organizational information across a number of domains. It is designed to allow domain-specific extensions to add classification of organizations and roles, as well as extensions to support neighbouring information such as organizational activities. org http://www.w3.org/ns/org organisation virksomhed selskab business 2014-01-16 W3C https://www.w3.org/ Copyright © 2012-2014 W3C Organisationsontologien - RDF The Organization Ontology RDF The Organization Ontology in RDF-format The Organization Ontology in RDF-format The Organization Ontology RDF/XML The Organization Ontology RDF/XML RDF 102K Vokabular for formelle organisationer Registered Organization Vocabulary Registered Organization Vocabulary er en profil af Organization Ontology som beskriver organisationer der har opnået status som en juridisk entitet ved en formel registreringsproces, typisk i et nationalt eller regionalt register. The Registered Organization Vocabulary is a profile of the Organization Ontology for describing organizations that have gained legal entity status through a formal registration process, typically in a national or regional register. rov https://www.w3.org/TR/vocab-regorg/rov virksomhed registreret virksomhed virksregistration 2013-08-01 W3C http://www.w3.org/ Copyright © 2013 W3C® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang) Virksomheds- og erhvervsregistrering 34.10.25 Registered Organization Vocabulary in RDF/XML-format Registered Organization Vocabulary RDF Registered Organization Vocabulary RDF RDF/XML 11K Registered Organization Vocabulary in Turtle-format Registered Organization Vocabulary TTL Registered Organization Vocabulary TTL TTL 8K e-Government kernevokabular for offentlig organisation e-Government Core Public Organisation Vocabulary (CPOV) Core Public Organization Vocabulary (CPOV) er designet til at understøtte udvekslingen af basisinformation omkring enkelte offentlige organisationer. The Core Public Organization Vocabulary (CPOV) is designed to support the exchange of basic information about individual public organizations. cpov TBA (ikke tildelt endnu) offentlig organisation myndighed offentlig administration 2016-12-15 1.0.0 European Commission - DIGIT http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/DIGIT © 2016 European Union Offentlig forvaltning og demokrati 05.05 e-Government kernevokabular for virksomheder e-Government Core Business Vocabulary Core Business er designet til at understøtte udvekslingen af basisinformation omkring virksomheder The Core Business Vocabulary is a simplified, reusable and extensible data model that captures the fundamental characteristics of a legal entity, e.g. the legal name, the activity, address, etc. legal http://www.w3.org/ns/legal# virksomhed juridisk enhed 2016-12-15 1.0.0 European Commission - DIGIT http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/DIGIT © 2016 European Union e-Government kernevokabular for standarder og specifikationer The Core Standards and Specifications Vocabulary Core Standards and Specifications Vocabulary er designet til at understøtte udvekslingen af basisinformation omkring standarder og specifikationer The CSSV is the vocabulary used for the information exchange related to standards and specifications amongst software solutions, and it is the key element for the development of the new release of the EIRA Library of Interoperability Specifications (ELIS). cssv http://data.europa.eu/2sa/cssv# specifikationer standarder 2020 1.0.0 European Commission - DIGIT http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/DIGIT EUs Budgetvokabular EU Budget Vocabulary Vokabularet for EU Budgetter specificerer en RDF-datamodel til formiding af det årlige EU-budget. ISA Open Metadata Licence v1.1 The EU Budget Vocabulary specifies an RDF data model for disseminating the European annual budget. ISA Open Metadata Licence v1.1 bud https://joinup.ec.europa.eu/site/core_vocabularies/registry/eubudget/eu_budget_vocabulary_1.01.ttl 2015-09-28 1.01 EU http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/PUBL e-Government kernevokabular for lokation e-Government Core Location Vocabulary ISA-programmets Location Core Vocabulary specificerer de basale klasser og egenskaber til beskrivelse af ethvert sted ved dets navn, adresse eller geometri. Vokabularet er er specifikt designet til at understøtte publiceringen af data der er interoperable med EUs INSPIRE-direktiv. Det er tæt forbundet ISA-programmets vokabularer Registered Organization Vocabulary og ISA Person Core Vocabulary, som nu også er tilgængelige i W3C-regi. The ISA Programme Location Core Vocabulary provides a minimum set of classes and properties for describing any place in terms of its name, address or geometry. The vocabulary is specifically designed to aid the publication of data that is interoperable with EU INSPIRE Directive. It is closely integrated with the Business and Person Core Vocabularies of the EU ISA Programme, now available in W3C space as, respectively, the Registered Organization vocabulary and ISA Person Core Vocabulary. locn https://www.w3.org/ns/locn lokation adresse sted geografi 2015-03-23 2.0 European Commission - DIGIT http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/DIGIT Copyright © European Union, 2012-2015 Fysisk planlægning og geodata 52 ISA Programme Location Core Vocabulary in RDF/XML-format ISA Programme Location Core Vocabulary 2.0 RDF RDF/XML 27K ISA Programme Location Core Vocabulary in Turtle-format ISA Programme Location Core Vocabulary 2.0 TTL ISA Programme Location Core Vocabulary 2.0 TTL TTL 20K e-Government kernevokabular for person e-Government Core Person Vocabulary ISA-programmets Core Person Vocabulary specificerer de basale klasser og egenskaber til beskrivelse af en fysisk person, dvs. individet modsat roller som individer har i samfundet eller de relationer de måtte have til hinanden, organisationer eller ejendom; som hver især bidrager til den brede betydning af identitet. The Person Core Vocabulary provides a minimum set of classes and properties for describing a natural person, i.e. the individual as opposed to any role they may play in society or the relationships they have to other people, organisations and property; all of which contribute significantly to the broader concept of identity. person http://www.w3.org/ns/person person persondata European Commission - DIGIT http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/DIGIT Copyright © 2012 European Commission Folkeregistrering og personnavn 08.15 ISA Programme Person Core Vocabulary in Turtle-format ISA Programme Person Core Vocabulary TTL ISA Programme Person Core Vocabulary TTL TTL 7K e-government kernevokabular for offentlige services e-government Core Public Service Vocabulary (CPSV) Core Public Service Vocabulary (CPSV) er designet til at understøtte udvekslingen af basisinformation omkring offentlige services. The Core Public Service Vocabulary (CPSV) is designed to support the exchange of basic information about public services. cpsv offentlig service myndighed offentlig administration 1.01.0 European Commission - DIGIT http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/DIGIT © 2013 European Union Offentlig forvaltning og demokrati 05.05 Anvendelsesprofil for offentlige services Core Public Service Vocabulary Application Profile Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP) er designet til at understøtte udvekslingen af basisinformation omkring offentlige services. The Core Public Service Vocabulary Application Profile (CPSV-AP) is designed to support the exchange of basic information about public services. cpsv-ap offentlig service myndighed offentlig administration 1.01.0 European Commission - DIGIT http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/DIGIT © 2019 European Union Offentlig forvaltning og demokrati 05.05 Core Public Organisation Vocabulary (CPOV) in Turtle-format CPOV 0.3_0 CPOV 0.3_0 TTL 215K Proveniensontologien The PROV Ontology PROV-ontologien (PROV-O) specificerer en mængde af klasser, egenskaber og restriktioner der kan anvendes til at repræsenterer udvekslingen af proveniensinformation som genereres i forskellige systemer og i forskellige kontekster. Den kan også anvendes til at oprette nye klasser og egenskaber til at modellere modelproveniens for forskellige anvendelser og domæner. The PROV Ontology (PROV-O) expresses the PROV Data Model [PROV-DM] using the OWL2 Web Ontology Language (OWL2) [OWL2-OVERVIEW]. It provides a set of classes, properties, and restrictions that can be used to represent and interchange provenance information generated in different systems and under different contexts. It can also be specialized to create new classes and properties to model provenance information for different applications and domains. The PROV Document Overview describes the overall state of PROV, and should be read before other PROV documents. prov http://www.w3.org/ns/prov proveniens ophav kilde oprindelse 2013-04-30 W3C http://www.w3.org/ Copyright © 2011-2013 W3C® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang) Kultur 16 The PROV Ontology in Turtle-format The PROV Ontology TTL The PROV Ontology TTL TTL 68K Vokabularet for projektbeskrivelse Description of a Project vocabulary Vokabularet for projektbeskrivelse (DOAP) udtrykt med W3C RDFS og OWL. The Description of a Project (DOAP) vocabulary, described using W3C RDF Schema and the Web Ontology Language. doap http://usefulinc.com/ns/doap projekt software softwareprojekt Edd Dumbil http://lov.okfn.org/dataset/lov/agents/Edd%20Dumbill Copyright © 2004-2016 Edd Dumbill, 2016-2017 Edd Wilder-James 06.38 Samfundsdigitalisering Description of a Project (DOAP) vocabulary in Turtle-format DOAP TTL Description of a Project (DOAP) vocabulary Turtle/TXT 53K XML Schema: Datatyper XML Schema: Datatypes Vokabular for datatyper der er en del xml-skema specifikationen XML Schema: Datatypes is part 2 of the specification of the XML Schema language. It defines facilities for defining datatypes to be used in XML Schemas as well as other XML specifications. xsd http://www.w3.org/2001/XMLSchema data datatyper dataspecifikation 2001-05-02 W3C http://www.w3.org/ Copyright 2001 W3C Digital infrastruktur 06.38.10 XML Schema Datatypes (XSD) 2001-05-02 XML Schema Datatypes (XSD XML Schema Datatypes (XSD XSD/XML 4KB Geography Markup Language Schema Geography Markup Language Schema Vokabular til beskrivelse af geografi og lokationer. Vocabulary for describing geography developed by Open Geospatial Consortium gmlowl http://www.opengis.net/ont/gml# geografi geografiske data geodata lokation 2012 3.2.1 Open Geospatial Consortium http://www.opengeospatial.org Copyright 2012 Open Geospatial Consortium Schema for geografisk opmærkningsprog Geography Markup Language Schema GMLOWL 3.2.1 RDF GMLOWL 3.2.1 RDF RDF/XML 14KB Tidsontologi i OWL Time Ontology in OWL Owl vokabular til beskrivelse af tid. OWL-Time is an OWL-2 DL ontology of temporal concepts, for describing the temporal properties of resources in the world or described in Web pages. The ontology provides a vocabulary for expressing facts about topological (ordering) relations among instants and intervals, together with information about durations, and about temporal position including date-time information. Time positions and durations may be expressed using either the conventional (Gregorian) calendar and clock, or using another temporal reference system such as Unix-time, geologic time, or different calendars. time http://www.w3.org/2006/time# tid tidsangivelse interval periode kalender 2017-10-19 W3C https://www.w3.org/ Time Ontology in OWL Time Ontology - OWL Time Ontology in OWL XML/RDF 61K INSPIREs Base-vokabular INSPIRE Base Vocabulary Ontologi med klasser og egenskaber fra INSPIRE "Base Types" and "Base Types2" schemaer This ontology contains classes and properties that have been derived from the INSPIRE "Base Types" and "Base Types2" application schemas. Additional classes implement types from the INSPIRE foundation schemas for which no suitable ontology representation has been identified yet base http://inspire.ec.europa.eu/ont/base# beta European Commission https://inspire.ec.europa.eu/theme/ Vocabulary Of Attribution and Governance Vocabulary Of Attribution and Governance Vokabular til beskrivelse af licensbetingelser, proveniens, egenskaber og styring ift. en ontologi VOAG stands for "Vocabulary Of Attribution and Governance". The ontology is intended to specify licensing, attribution, provenance and governance of an ontology. VOAG captures many common license types and their restrictions. Where a license requires attribution, VOAG provides resources that allow the attribution should be made. Provenance is defined in terms of source and pedigree. A miminal model of governance is provided based on how issues, releases and changes are managed. VOAG does not import, but makes uses of some concepts from VOID (http://vocab.deri.ie/void), notably void:Dataset. voag http://linkedmodel.org/doc/voag ontologi proveniens 2011-06-29 1.0 TopQuadrant http://topquadrant.com/ http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ Tele og internet 34.45 Vokabular om Datakvalitet Data Quality Vocabulary Vokabular til beskrivelse af et datasæts kvalitet. Vokabularet levere ikke en komplet definition af kvalitet, men har til formål at fastlægge konsistente rammer for hvordan beskrivende informationer kan tilføjes således at potentielle brugere af et datasæt kan afgøre om et givet datasæt opfylder netop deres behov. This document provides a framework in which the quality of a dataset can be described, whether by the dataset publisher or by a broader community of users. It does not provide a formal, complete definition of quality, rather, it sets out a consistent means by which information can be provided such that a potential user of a dataset can make his/her own judgment about its fitness for purpose. dqv https://www.w3.org/ns/dqv datakvalitet 2016-12-15 W3C https://www.w3.org/ Copyright © 2016 W3C® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang). W3C liability, trademark and document use rules apply. Tele og internet 34.45 Data Quality Vocabulary in RDF-format DQV RDF/XML DQV RDF/XML RDF Data Quality Vocabulary in Turtle format DQV TTL TTL OWL 2 Schema vocabularet (OWL 2) The OWL 2 Schema vocabulary (OWL 2) Ontologi der beskriver klasser og egenskaber der danner grundlag for OWL 2s RDF/XML syntaks. This ontology partially describes the built-in classes and properties that together form the basis of the RDF/XML syntax of OWL 2. The content of this ontology is based on Tables 6.1 and 6.2 in Section 6.4 of the OWL 2 RDF-Based Semantics specification, available at http://www.w3.org/TR/owl2-rdf-based-semantics/ owl http://www.w3.org/2002/07/owl# data datatyper dataegenskaber databeskrivelse datamodellering 2012-12-11 W3C http://www.w3.org/ Copyright © 2012 W3C® (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark and document use rules apply. Samfundsdigitalisering 06.38 OWL 2 Schema vocabularet (OWL 2) The OWL 2 Schema vocabulary (OWL 2) 2012-12-11 OWL TTL OWL TTL TTL 24KB OWL-ontologi med juridiske grundbegreber (LKIF-Core) OWL Ontology of Basic Legal Concepts (LKIF-Core) LKIF-Core er en del af det europæiske ESTRELLA projekt. Ontologien definerer juridiske grundbegreber i OWL. Anvendelse af denne ontologi er omfattet af GNU Lesser General Public License (LGPL) v.2.1. Læs mere om betingelserne på destinationssiden. The LKIF-Core ontology is part of Deliverable 1.4 of the European project for Standardised Transparent Representations in order to Extend Legal Accessibility (ESTRELLA, IST-2004-027665), http://www.estrellaproject.org. The LKIF core legal ontology is a library of ontologies relevant for the legal domain. It consists of 15 modules, each of which describes a set of closely related concepts from both legal and commonsense domains. The use of this ontology, and the OWL files through which it is distributed, is covered by the GNU Lesser General Public License (LGPL), version 2.1 (http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html) in as far as the copyright is not covered by additional restrictions of the ESTRELLA consortium agreement (info@estrellaproject.org). The LGPL license places copyright restrictions on the ontology itself but does not apply these restrictions to software that merely links with concepts defined in the ontology library. Please read the license restrictions before using this work. lkif http://www.estrellaproject.org/lkif-core/lkif-core.owl# jura The ESTRELLA project http://www.estrellaproject.org/?page_id=3 Lovgivning 05.10 lkif-core.owl lkif-core.owl GEMET - Multilingval Miljøtesaurus GEneral Multilingual Environmental Thesaurus GEMET, the GEneral Multilingual Environmental Thesaurus, er en multilingval tesaurus med miljøbegreber som er udviklet af European Topic Centre on Catalogue of Data Sources (ETC/CDS og European Environment Agency (Det Europæiske Miljøagentur), København. GEMET, the GEneral Multilingual Environmental Thesaurus, has been developed as an indexing, retrieval and control tool for the European Topic Centre on Catalogue of Data Sources (ETC/CDS) and the European Environment Agency (EEA), Copenhagen. The work has been carried out through a contract between the EEA and the ETC/CDS which is led by the Ministry of the Environment of Lower Saxony, includes members of Germany, Austria, Italy, Sweden and benefits of the collaboration of other member countries of the European Union (EU), as well as of UNEP Infoterra. gemet http://www.eionet.europa.eu/gemet/ miljøtesaurusordbogskos 2001 EIONET - European Environment Information and Observation Network https://www.eionet.europa.eu/ Miljø 37 GEMET i HTML-format GEMET i HTML-format Den fulde GEMET tesaurus i SKOS-format Entire GEMET thesaurus in SKOS format SDG metadatamodel til beskrivelse af offentlige services (Pre-release) SDG metadata model (Pre-release) Pre-release af datamodel til beskrivelse af offentlige services. Udkastet er udviklet af ISA² Catalogues of Services team til understøttelse af Single Digital Gateway regulartiverne. Pre-release of draft for SDG metadata model for the article 10 and the descriptions of the public services. The first proposal for an SDG model was proposed by the ISA² Catalogues of Services team. The SDG model is based on CPSV-AP, but adapted to comply to the Single Digital Gateway Regulation (SDGR). SDG ISA² - Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens https://ec.europa.eu/isa2/ Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 ODRL Vocabulary and Expression ODRL Vocabulary and Expression ODRL (Sprog for åbne digitale rettigheder) er et sprog til at udtrykke politikker, som indeholder en fleksibel og interoperabel informationsmodel, vokabular og kodningmekansimer til at repræsentere udsagn om brug af indhold og tjenester. The Open Digital Rights Language (ODRL) is a policy expression language that provides a flexible and interoperable information model, vocabulary, and encoding mechanisms for representing statements about the usage of content and services. odrl http://www.w3.org/ns/odrl/2/ rettigheder intellektuelle rettigheder licens brugsrettigheder digitale rettigheder 2017-09-16 2.2 W3C https://www.w3.org Samfundsdigitalisering 06.38 ODRL ontologi i Turtle format ODRL ontology in Turtle format 2017-09-16 ODRL22.ttl ODRL22.ttl https://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/ipr-notice-20021231#Copyright TTL/tekst 89K ODRL ontologi i RDF/XML format ODRL ontology in RDF/XML format 2017-09-16 ODRL22.rdf ODRL22.rdf https://www.w3.org/Consortium/Legal/2002/ipr-notice-20021231#Copyright RDF/XML 179K Semantisk sensornetværksontologi Semantic Sensor Network Ontology Den semantisk sensornetværksontologi (SSN) er en ontologi der beskriver sensore og deres observationer, de involverede procedurer, de undersøgte features, de dertil anvendte prøver, de observerede egenskaber og aktuatorer. SSN følger en horisontalt og vertikalt modulariseret arkitektur ved at inkludere en let, men selvstændig kerneontologi kaldet SOSA (Sensor, Obeservation, Prøve og Aktuator) til dets grundlæggende klasser og egenskaber. Med deres forskellige scope og grad af aksiomisering, kan SSN og SOSA uderstøtte en bred vifte and anvendelser og use cases, herunder satellitfotografering, omfattende videnskabelig overvågning, infrastruktur til industri og hjem, sociale sonsore, borgerdrevet videnskab, observationsdrevet ontologiudarbejdelse og IoT The Semantic Sensor Network (SSN) ontology is an ontology for describing sensors and their observations, the involved procedures, the studied features of interest, the samples used to do so, and the observed properties, as well as actuators. SSN follows a horizontal and vertical modularization architecture by including a lightweight but self-contained core ontology called SOSA (Sensor, Observation, Sample, and Actuator) for its elementary classes and properties. With their different scope and different degrees of axiomatization, SSN and SOSA are able to support a wide range of applications and use cases, including satellite imagery, large-scale scientific monitoring, industrial and household infrastructures, social sensing, citizen science, observation-driven ontology engineering, and the Web of Things. http://www.w3.org/ns/ssn/ sensore sensornetværk IoT observation observerbar egenskab 2017-10-19 2017-12-08 New modular version of the SSN ontology Link errors corrected 08 December 2017 W3C https://www.w3.org/ 06.38 Samfundsdigitalisering Semantisk sensornetværksontologi i ttl-format Semantic Sensor Network Ontology in ttl-format Semantisk sensornetværksontologi Semantic Sensor Network Ontology TTL/tekst 23K Sensor, observation, prøve og aktuator Sensor, Observation, Sample, and Actuator Letvægtsontologi der definerer centrale klasser og egenskaber for sensore, observationer, prøver og aktuatorer. Beregnet til at fungere i sammenhæng med SSN-ontologien (den semantisk netværksontologi). This ontology is based on the SSN Ontology by the W3C Semantic Sensor Networks Incubator Group (SSN-XG), together with considerations from the W3C/OGC Spatial Data on the Web Working Group. sosa http://www.w3.org/ns/sosa/ måling IoT observerbar egenskab resultat 2017-10-1 W3C https://www.w3.org/ 06.38 Samfundsdigitalisering Sensor, observation, prøve og aktuator i ttl-format Sensor, Observation, Sample, and Actuator in ttl-format Sensor, observation, prøve og aktuator Sensor, Observation, Sample, and Actuator TTL/tekst 27K RDF vokabular for flerdimensionelle data The RDF Data Cube Vocabulary Vokabular til beskrivelse af flerdimensionelle data, fx statistik, publiceret på internettet, og links til relaterede datasæt og begreber. Vokabularet anvender RDF-standarden og den underliggende model er kombatible med SMDX (Statistical Data and Metadata eXchange), der er en ISO-standard for udveksling og deling af statitiske data og metadata mellem organisationer. There are many situations where it would be useful to be able to publish multi-dimensional data, such as statistics, on the web in such a way that it can be linked to related data sets and concepts. The Data Cube vocabulary provides a means to do this using the W3C RDF (Resource Description Framework) standard. The model underpinning the Data Cube vocabulary is compatible with the cube model that underlies SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange), an ISO standard for exchanging and sharing statistical data and metadata among organizations. The Data Cube vocabulary is a core foundation which supports extension vocabularies to enable publication of other aspects of statistical data flows or other multi-dimensional data set qb http://purl.org/linked-data/cube# multidimensionelle data flerdimensionelle data data statistik statitiske data 2014-01-16 W3C https://www.w3.org/ Statistik 06.40 RDF vokabular for flerdimensionelle data i ttl-format The RDF Data Cube Vocabulary in ttl-format RDF vokabular for flerdimensionelle data The RDF Data Cube Vocabulary TTL/tekst 15K e-Government kernevokabular for kriterier og beviser e-Government Core Criterion and Core Evidence Vocabulary Vokabular for kriterie - det der bruges som basis for en afgørelse eller en beslutning, fx et krav i et offentligt udbud eller en betingelse der skal være opfyldt for at modtage en offentlig ydelse, og bevis - det der dokumenterer at noget eksisterer eller er sandt, specifikt bevis for at et specifikt kriterie er opfyldt. The Core Criterion and Core Evidence Vocabulary (CCCEV) contains two basic and complementary core concepts: the criterion, something used as the basis for making a judgement or decision, e.g. a requirement set in a public tender or a condition that has to be fulfilled for a public service to be executed; and the evidence, something which proves that something else exists or is true, in particular an evidence is used to prove that a specific criterion is met by someone of by something. cccev http://data.europa.eu/m8g/cccev kriterie kriterium krav bevis betingelse 2016-12-15 1.0.0 European Commission - DIGIT http://publications.europa.eu/resource/authority/corporate-body/DIGIT Kontraktforvaltning, udbud og outsourcing 67.50.56 Kernevokabular for kriterie og bevis i ttl-format Core Criterion and Core Evidence Vocabulary in ttl-format Kernevokabular for kriterie og bevis Core Criterion and Core Evidence Vocabulary TTL/tekst 19K Kernevokabular for kriterie og bevis JSON-LD kontekst Core Criterion and Core Evidence Vocabulary JSON-LD Context Kernevokabular for kriterie og bevis Core Criterion and Core Evidence Vocabulary JSON-LD 5K Kernevokabular for kriterie og bevis i PDF-format Core Criterion and Core Evidence Vocabulary in PDF-format Kernevokabular for kriterie og bevis Core Criterion and Core Evidence Vocabulary PDF 1116K Kernevokabular for kriterie og bevis i MS Word-format Core Criterion and Core Evidence Vocabulary in MS Word-format 2016-12-15 Kernevokabular for kriterie og bevis Core Criterion and Core Evidence Vocabulary MS Word 456KK Diagram af kernevokabular for kriterie og bevis i png-format Diagramme of Core Criterion and Core Evidence Vocabulary in png-format Kernevokabular for kriterie og bevis Core Criterion and Core Evidence Vocabulary PNG 81K Kernevokabular for kriterie og bevis som eap-projektfil til Sparx Enterprise Architect Core Criterion and Core Evidence Vocabulary as eap-project file for Sparx Enterprise Architect Kernevokabular for kriterie og bevis Core Criterion and Core Evidence Vocabulary EAP 1239K Ontologi for juridiske vidensgrafer Legal Knowledge Graph Ontology Ontologien er udarbejdet for at understøtte representation af Lynx dokumenter, fx dokumenter relateret til compliance, som er værd at medtage i en juridisk vidensgraf. Denne specifikation fungerer som datamodel for dokumenter i Lynx-projektet. Lynx-dokumenter følger NIF (NLP Interchange Format) specifikationen og genbruger i høj graf metadata elementer fra ELI This ontology has been made with the purpose of supporting the representation of Lynx Documents, e.g., any document related to compliance worth to be in a Legal Knowledge Graph. This specification serves as a data model for documents in the Lynx project.Lynx Documents are compliant with NIF (NLP Interchange Format) specification and heavily reuses ELI metadata elements. lkg http://lkg.lynx-project.eu/def/ Lynx jura dokument compliance 1.2.0 The Lynx Project Consortium http://lynx-project.eu/ Lovgivning 05.10 Ontologi for juridiske vidensgrafer i ttl-format Legal Knowledge Graph Ontology in ttl-format Ontologi for juridiske vidensgrafer Legal Knowledge Graph Ontology TTL/tekst 13K JSON-LD kontekstfilfor Lynx-dokumenter der følger ontologi for juridiske vidensgrafer JSON-LD context file for Lynx Documents according to Legal Knowledge Graph Ontology JSON-LD kontekstfil for Lynx-dokumenter JSON-LD context file for Lynx Documents JSON 4K CEN MetaLex CEN MetaLex Åbent XML-udvekslingsformat for juridiske ressourcer. CEN MetaLex standardiserer måden hvorpå juridiske kilder og henvisninger til juridiske kilder repræsenteres i XML. Open XML Interchange Format for Legal and Legislative Resources. CEN MetaLex standardizes the way in which sources of law and references to sources of law are to be represented in XML. metalex http://www.metalex.eu/metalex/1.0 juridisk udvekslingsformat lovgivning XML 2008-05-02 1.0 CEN - European Committee for Standardization https://www.cen.eu/Pages/default.aspx Lovgivning 05.10 OWL-ontologi for CEN MetaLex - Åbent XML-udvekslingsformat for juridiske ressourcer OWL ontology for CEN MetaLex - Open XML Interchange Format for Legal and Legislative Resources 2008-05-02 CEN MetaLex OWL-ontologi CEN MetaLex OWL Ontology OWL/tekst 56K XML-schema for CEN MetaLex - Åbent XML-udvekslingsformat for juridiske ressourcer XML schema for CEN MetaLex - Open XML Interchange Format for Legal and Legislative Resources CEN MetaLex XML-schema CEN MetaLex XML Schema XSD/XML 32K Finansbranchens forretningsontologi The Financial Industry Business Ontology Finansbranchens forretningsontologi (The Financial Industry Business Ontology (FIBO)) definerer logiske modelementer og deres indbyrdes relationer med OWL til anvendelse i finansbranchens økonomisystemer. FIBO udgives af og sponsoreres af Enterprise Data Management Council (EDMC) og udgives en række forskellige formater. The Financial Industry Business Ontology (FIBO) defines the sets of things that are of interest in financial business applications and the ways that those things can relate to one another. FIBO is hosted and sponsored by the Enterprise Data Management Council (EDMC) and is published in a number of formats for operating use and business definitions. FIBO is a trademark of EDM Council, Inc. It is also standardized by the Object Management Group (OMG). fibo https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/ finans økonomi betaling gæld regnskab EDM Counccil https://edmcouncil.org/ edmcouncil.org Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik 06 FIBO Begreber The FIBO Vocabulary FIBO-vokabularet definerer begreber og deres indbyrdes relationer med SKOS. Se også den logiske model FIBO (Finansbranchens forretningsontologi). The FIBO vocabulary is distributed using the Simple Knowledge Organization System (SKOS). SKOS is a W3C Recommendation that supports the use of knowledge organization systems (KOS) such as thesauri, classification schemes, subject heading lists, and taxonomies within the framework of the Semantic Web. The FIBO vocabulary is distributed as a machine-readable file in which the FIBO class hierarchy is rendered as a tree structure of broader and narrower terms. Properties in FIBO appear as properties in the FIBO vocabulary. Logical restrictions relating pairs of FIBO classes are rendered as simple relationships between corresponding concepts in FIBO Vocabulary. The FIBO Vocabulary, therefore, does not reflect the full richness of the FIBO Ontologies and is provided to support knowledge organization applications that do not require the full logic of FIBO. fibo-vocabulary https://spec.edmcouncil.org/fibo/ontology/ finans økonomi betaling gæld regnskab EDM Counccil https://edmcouncil.org/ edmcouncil.org Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik 06 QUDT - mængder, måleenheder, dimensioner og datatyper QUDT - Quantities, Units, Dimensions and Data Types Ontologies QUDT-modellerne leverer specifikationer for måleenheder, mængdetyper, dimensioner og datatyper. QUDT CATALOG - Quantities, Units, Dimensions and Data Types Ontologies. QUDT.org is a 501(c)(3) public charity nonprofit organization founded to provide semantic specifications for units of measure, quantity kind, dimensions and data types. QUDT is an advocate for the development and implementation of standards to quantify data expressed in RDF and JSON. qudt http://qudt.org/2.1/vocab/ måleenheder QUDT.org QUDT.org QUDT.org Natur og klima 38 Shapes Constraint Language (SHACL) Shapes Constraint Language (SHACL) SHACL Shapes Constraint Language definerer et sprog til validering af RDF-grafer. SHACL Shapes Constraint Language, a language for validating RDF graphs against a set of conditions sh http://www.w3.org/ns/shacl# validering rdf W3C https://www.w3.org/ Arkitektur for den digitale infrastruktur 06.38.10.10 Data Privacy Vocabulary - Unofficial draft Data Privacy Vocabulary - Unofficial draft dpv http://www.w3.org/ns/dpv# The Data Privacy Vocabulary (DPV) specificerer klasser og egenskaber der kan anvendes til at beskrive og repræsentere information relateret til behandling af persondataoplysninger iht. GDPR. The Data Privacy Vocabulary (DPV) provides terms (classes and properties) to describe and represent information related to processing of personal data based on established requirements such as for the EU General Data Protection Regulation (GDPR). Dataset Usage Vocabulary - Working Group Note Dataset Usage Vocabulary - Working Group Note duv http://www.w3.org/ns/duv# Vokabular for datasætanvendelse (DUV) kan bruges til at beskrive brugeroplevelser, henvisninger og feedback omkring et datasæt fra et brugerperspektiv. Dataset Usage Vocabulary (DUV) is used to describe consumer experiences, citations, and feedback about the dataset from the human perspective. Building Topology Ontology - Unofficial draft Building Topology Ontology - Unofficial draft bot http://www.w3.org/ns/dpv# Ontologien for bygningstypologi (BOT) er en mindre ontologi til beskrivelse af de centrale bygningstypologiske begreber. The Building Topology Ontology (BOT) is a minimal ontology for describing the core topological concepts of a building. EIRA begreber EIRA concepts http://data.europa.eu/dr8 Begrebsliste for den europæiske interoperabilitetsreferencearkitektur (EIRA) Controlled vocabulary for the European Interoperability Reference Architecture (EIRA)