Fællesoffentlig arkitektur logo

Begrebsmodel for typer af begrebs- og datamodeller

Begrebsmodel for typer af begrebs- og datamodeller findes i 2 distributioner: