Model: Typer af begrebs- og datamodeller « Concept Model »

Modeldiagram

begrebsdiagram for typer af begrebs- og datamodeller

Modellens metadata

Namespace https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/
Foretrukkent prefix mtyp
Modelnavn Typer af begrebs- og datamodeller
Beskrivelse Typer af begrebs- og datamodeller som de forstås i regi af de Fællesoffentlige regler for begrebs- og datamodellering
Modelsprog da
Modelomfang CoreModel (kernemodel)
Emne 06.38.10.10 Arkitektur for den digitale infrastruktur
Godkendelsesstatus not applicable
Modelansvarlig Digitaliseringsstyrelsen
Modeludgiver Digitaliseringsstyrelsen
Modelstatus stable
Versionsnummer 1.0.0
Seneste opdateringsdato 2022-01-18
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering

Modellens elementer

Begreb: anvendelsesmodel (application model) specialisering af model

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ApplicationModel
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk anvendelsesmodel
Foretrukken term på engelsk application model
Definition på dansk model som er rettet mod en specifik anvendelsessituation i en afgrænset kontekst
Definition på engelsk model which is oriented towards a specific application situation in a defined context
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: anvendelsesprofil (application profile) specialisering af anvendelsesmodel

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ApplicationProfile
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk anvendelsesprofil
Foretrukken term på engelsk application profile
Definition på dansk anvendelsesmodel, der ved profilering genbruger udvalgte elementer fra et eller flere
Definition på engelsk application model that by profiling reuses selected elements from one or more vocabularies based on RDF
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/
URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ApplicationProfile
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk anvendelsesprofil
Foretrukken term på engelsk application profile
Definition på dansk anvendelsesmodel, der ved profilering genbruger udvalgte elementer fra et eller flere
Definition på engelsk application model that by profiling reuses selected elements from ore or more vocabularies based on RDF
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: begrebsdiagram (concept diagram)

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ConceptDiagram
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk begrebsdiagram
Foretrukken term på engelsk concept diagram
Accepteret term på dansk begrebsdiagram
Definition på dansk repræsentation af en begrebsmodel udtrykt som et diagram
Definition på engelsk representation of a concept model by way of a diagram
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: begrebsliste (concept list)

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ConceptList
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk begrebsliste
Foretrukken term på engelsk concept list
Definition på dansk repræsentation af en begrebsmodel udtrykt på listeform
Definition på engelsk representation of a concept model by way of a list
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: begrebsliste i tabelformat (tabular concept list) specialisering af begrebsliste

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/TabularConceptList
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk begrebsliste i tabelformat
Foretrukken term på engelsk tabular concept list
Definition på dansk begrebsliste som er udtrykt i en tabelstruktur defineret af modelreglerne
Definition på engelsk concept list expressed in a tabular structure as defined by the Model Rules
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: datamodel (data model) specialisering af model

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/DataModel
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk datamodel
Foretrukken term på engelsk data model
Definition på dansk model som beskriver de data, der indgår i en afgrænset kontekst
Definition på engelsk model which describes the data which are part of a delineated context
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: fysisk datamodel (physical datamodel) specialisering af datamodel

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/PhysicalDataModel
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk fysisk datamodel
Foretrukken term på engelsk physical data model
Definition på dansk datamodel som beskriver datas fysiske struktur rettet mod teknisk implementering
Definition på engelsk data model that describes the physical structure of data in a technical implementation
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: udvekslingsmodel (data exchange model) specialisering af fysisk datamodel

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/DataExchangeModel
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk udvekslingsmodel
Foretrukken term på engelsk data exchange model
Definition på dansk fysisk datamodel der beskriver data der udveksles til en bestemt anvendelse
Definition på engelsk physical model that describes data exchanged for a particular purpose
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: informationsmodel (information model) specialisering af vidensorganiserende model

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/InformationModel
Kilde https://www.kombit.dk/sites/default/files/user_upload/documents/Videnscenter/Metodehaandbog%20begrebs%20og%20informationsmodeller.pdf
Foretrukken term på dansk informationsmodel
Foretrukken term på engelsk information model
Frarådet term på dansk konceptuel model
Definition på dansk vidensorganiserende model som beskriver forretningsviden og som supplerer begreber med forretningsregler
Definition på engelsk knowledge organisation model that describes business knowledge and supplements concepts with business rules
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: intern fysisk model (system specific model) specialisering af fysisk datamodel

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/SystemSpecificModel
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk intern fysisk model
Foretrukken term på engelsk system specific model
Definition på dansk fysisk datamodel der beskriver data i et enkelt system
Definition på engelsk physical data model that describes data in a single system
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: ISO-begrebsliste (ISO concept list) specialisering af begrebsliste

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ISOConceptList
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk ISO-begrebsliste
Foretrukken term på engelsk ISO concept list
Definition på dansk begrebsliste som er udtrykt i en tabel struktureret efter international terminologistandard ISO 10241:2011
Definition på engelsk concept list expressed and structured according to ISO 10241:2011
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: kernemodel (core model) specialisering af model

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/CoreModel
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk kernemodel
Foretrukken term på engelsk core model
Definition på dansk genbrugelig model over et forretningsområde som ikke definerer modelelementer, der er defineret i andre kernemodeller
Definition på engelsk reusable model of a domain with a specific business object in its core, and that does not defines model elements that have defined in other core models
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: klassifikationsmodel (classification model) specialisering af vidensorganiserende model

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ClassificationModel
Kommentar på dansk klassifikationer oprettes med henblik på søgning, genfinding, navigering og opmærkning
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk klassifikationsmodel
Foretrukken term på engelsk classification model
Accepteret term på dansk klassifikation
Accepteret term på engelsk classification
Definition på dansk vidensorganiserende model der kategoriserer og ordner entiteter i emneklasser
Definition på engelsk knowledge organisation model that categorises and organises entities in thematic classes
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: logisk datamodel (logical datamodel) specialisering af datamodel

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/LogicalModel
Kommentar på dansk De logiske datamodeller udarbejdes som grundlag for dataudveksling eller lagring af data, fx i en teknologisk understøttelse af den løsning, de modellerer, dog således at det de logiske sammenhænge i data og ikke den fysiske struktur der modelleres.
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk logisk datamodel
Foretrukken term på engelsk logical model
Definition på dansk datamodel som beskriver datas logiske sammenhænge
Definition på engelsk datamodel that describes the logical structures of data elements
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/
URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/LogicalModel
Kommentar på dansk De logiske datamodeller udarbejdes som grundlag for dataudveksling eller lagring af data, fx i en teknologisk understøttelse af den løsning, de modellerer, dog således at det de logiske sammenhænge i data og ikke den fysiske struktur der modelleres.
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk logisk datamodel
Foretrukken term på engelsk logical model
Definition på dansk datamodel som beskriver datas logiske sammenhænge
Definition på engelsk datamodel that describes the logical structures of data elements
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: model (model) specialisering af

URI https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/model
Kilde http://www.opengroup.org/public/arch/p4/glossary/glossary.htm
Foretrukken term på dansk model
Foretrukken term på engelsk model
Definition på dansk en repræsentation af et givet emne af interesse, der giver en forenklet og/eller abstrakt repræsentation af dette
Definition på engelsk representation of a specific topic of interest which gives a simplified and/or abstract representation of the topic
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/
URI https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/model
Kilde http://www.opengroup.org/public/arch/p4/glossary/glossary.htm
Foretrukken term på dansk model
Foretrukken term på engelsk model
Definition på dansk en repræsentation af et givet emne af interesse, der giver en forenklet og/eller abstrakt repræsentation af dette
Definition på engelsk representation of a specific topic of interest which gives a simplified and/or arbstract repræsentation of the topic
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/digital-architecture/

Begreb: modelkatalog (model catalogue)

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ModelCatalogue
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk modelkatalog
Foretrukken term på engelsk model catalogue
Definition på dansk platform til indsamling og udstilling af begrebsmodeller, informationsmodeller, klassifikationsmodeller og logiske datamodeller der er udarbejdet og/eller kan genbruges i offentligt regi
Definition på engelsk plarform for collecting, publishing and reusing concept models, information models, classification models, and logical data models which has been made by and/or can be reused by the public sector
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: modellering (modeling)

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/Modelling
Kilde http://arkitekturguiden.digitaliser.dk/
Foretrukken term på dansk modellering
Foretrukken term på engelsk modeling
Definition på dansk dét at lave en model af noget
Definition på engelsk the act of maklng a model
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: terminologisk begrebsmodel (terminological concept model) specialisering af vidensorganiserende model

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/ConceptModel
Kommentar på dansk begrebsmodellen kan udformes som en begrebsmodel eller repræsenteres ved et begrebsdiagram
Foretrukken term på dansk terminologisk begrebsmodel
Foretrukken term på engelsk terminological concept model
Accepteret term på dansk begrebsmodel
Accepteret term på dansk begrebssystem
Accepteret term på engelsk concept scheme
Frarådet term på dansk konceptuel model
Definition på dansk vidensorganiserende model der beskriver begreber og deres indbyrdes relationer
Definition på engelsk knowledge organisation model that describes concepts and their relationships
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: vidensorganiserende model (knowledge organisation model) specialisering af model

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/KnowledgeOrganisationModel
Kilde https://arkitektur.digst.dk/metoder/regler-begrebs-og-datamodellering
Foretrukken term på dansk vidensorganiserende model
Foretrukken term på engelsk knowledge organisation model
Definition på dansk model der organiserer viden om den virkelige verden
Definition på engelsk model which organises knowledge about tthe real world
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/

Begreb: vokabular (vocabulary) specialisering af kernemodel

URI https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/Vocabulary
Kilde https://lov.linkeddata.es/vocommons/voaf/
Foretrukken term på dansk vokabular
Foretrukken term på engelsk vocabulary
Definition på dansk kernemodel der baseres på en beskrivelsesramme i RDF, og som sikrer semantisk entydighed, sammenhæng og maskintilgængelighed
Definition på engelsk core model based on RDF that ensures semantic unambiguity and cohesion
Defineret af https://data.gov.dk/concept/core/modeltype/