Velkommen til Grunddatamodellen

Dette er ikke det officielle Grunddata-site men derimod et site, som bruges til at udstille Grunddatamodellen.