Versionering af grunddata domænemodeller

Grunddatamodellen versioneres ved, at de enkelte domænemodeller versioneres - grunddatamodellen består til enhver tid af de seneste versioner af domænemodellerne.

Domænemodellerne versioneres, når de godkendes til indlemmelse i den samlede model. Denne proces involverer, at modelejeren/den specifikationsansvarlige myndighed indleverer modellen til modelsekretariatet. Modelsekretariatet afgør den videre godkendelsesproces - se nedenfor. Hvis modellen kan godkendes, øges dens versionsnummer, og den udstilles på http://data.gov.dk/model

Vurderingen af godkendelsesproces og versionsnummeret følger af principperne bag Semantic Versioning, hvor effekten på et produkt, som er afhængigt af det versionerede produkt afgør ændringens størrelse. Altså: Hvis tjenesterne på Datafordeleren skulle versioneres efter Semantic Versioning, kunne effekten på databrugerne ['de opdager det ikke', 'de kan mere end de kunne før', 'de kan ikke længere noget som de kunne før'] afgøre om ændringen af tjenesten er stor, lille, eller ubetydelig og hvem der skal godkende den.

Ændringens størrelse:

Der anvedes tre størrelser af ændringer: Major, Minor og Patch.

Tjenester på datafordeleren er det produkt, som umiddelbart afhænger af datamodellene, så det er effekten på tjenesterne, som afgør modelændringens størrelse:

Versionering i navngivning

Modellerne tildeles versionsnumre med de tre ændringsstørrelser:Major.Minor.Patch
Som udgangspunkt forøges den relevante størrelses nummer med 1 for hver ændring. Der tages afsæt i den første godkendt model, med nummer 1.0.0.
Dette versionsnummer indsættes i tagget 'version' i modellens overordnede pakke-element: [Major].[Minor].[Patch]_[modeldomæne].xml
For eksempel: 1.0.0_Ejendomsbeliggenhed.xml