Information om udabejdelse, aflevering og publicering af domænemodeller

Domænemodeller der skal indgå i grundatamodellen skal overholde Grunddata modelregler

Domænemodeller skal igennem konformanstjek ift. modelreglerne, kompatibilitetstjek ift. resten af grundatamodellen og godkendes i programkoordinationen inden de udstilles.
Processen er illustreret her

Værktøjer til understøttelse af modelleringen kan findes på GitHub.

Publicering

For at modellen kan blive publiceret skal den være forsynet med følgende metadata: Selve indleveringen består af I forbindelse med et Grunddata-kompatibilitetstjek påhviler det arkitekturforums medlemmer at sikre deres datadomænes interesser i forhold til de indleverede modeller.
Arkitekturforum kan eksempelvis tage udgangspunkt i følgende emner: