Klassifikation: It-miljøtyper

Klassifikation, der består af typer af it-miljø, som et it-system kan instantieres i
demonstration
miljø, der anvendes til at præsentere udviklingsmuligheder som et proof-of-concept
udvikling
miljø, hvor den initiale softwareudvikling finder sted
test
miljø, der anvendes til afprøvning og kvalitetssikring af ny eller opdateret kode
præproduktion
miljø, der anvendes til sidste test inden ibrugtagning, idet miljøet præcist afspejler det endelige produktionsmiljø
produktion
miljø, hvor it-systemet går live og kan anvendes af slutbrugerne
disaster recovery
miljø, som er et spejl af produktionsmiljøet, og som anvendes ifm. systemgendannelse
træning
miljø, der alene anvendes til oplæring af brugere af it-system

Forretningsområde: http://www.form-online.dk/opgavenoegle/68/#68.55.15

Klassifikationen er specificeret som udfaldsrum i regi af Standard for beskrivelse af it-systemer