Klassifikationen It-systemmålgrupper:

Klassifikation, der består af typer af brugere, som et givet it-system henvender sig til
ekstern målgruppe
målgruppe, hvis medlemmer tilhører en anden organisation end den, som leverer it-servicen
intern målgruppe
målgruppe, hvis medlemmer tilhører den samme organisation, som leverer it-servicen

Klassifikationen er specificeret som udfaldsrum i regi af Standard for beskrivelse af it-systemer