Klassifikation: Offentlige organisationstyper

Klassifikation, der består af typer af offentlige organisationer set i forhold til styring og forvaltning i dansk administrativ og fællesoffentlig kontekst
kommune
mindste offentlige forvaltningsenhed, der styres af en kommunalbestyrelse som bekendtgjort i kommunebestyrelsesloven
region
regional forvaltningsenhed, der styres af et regionsråd, og som er bekendtgjort i regionsloven
statslig myndighed
statslig forvaltningsenhed, som administrerer lovgivning eller forvaltning af et bestemt område
offentlig selvejende institution
selvejende institutioner, foreninger, fonde m.v., der 1) er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og 2) er oprettet på privatretligt grundlag, og som udøver offentlig virksomhed af mere omfattende karakter og er undergivet intensiv offentlig regulering, intensivt offentligt tilsyn og intensiv offentlig kontrol

Klassifikationen er specificeret som udfaldsrum i regi af Standard for beskrivelse af it-systemer