Klassifikation: Personoplysningskategorier

Klassifikation, der består af kategorier af personoplysninger ud fra følsomhed, idet der gælder forskellige betingelser og procedurer for behandling af oplysningerne
almindelige personoplysninger
personoplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger).
følsomme personoplysninger
personoplysninger om:
  • Race og etnisk oprindelse
  • Politisk overbevisning
  • Religiøs eller filosofisk overbevisning
  • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
  • Genetiske data
  • Biometriske data med henblik på entydig identifikation
  • Helbredsoplysninger
  • Seksuelle forhold eller seksuel orientering
personnummeroplysninger
personoplysning om personnummer, som har selvstændigt behandlingshjemmel i databeskyttelseslovens § 11
oplysninger om strafbare forhold
personoplysninger der vedrører straffedomme og lovovertrædelser eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger (oplysninger om strafbare forhold er ikke følsomme oplysninger i databeskyttelsesforordningens forstand.)
ingen personoplysninger
Personoplysningskategori, der angiver, at der ikke er informationer om identificerbare fysiske personer tilstede

Klassifikationen er specificeret som udfaldsrum i regi af Standard for beskrivelse af it-systemer