Klassifikation: Operationel status

Klassifikation, der består af typer af tilstande, et it-system kan have i forhold til ibrugtagning
delvist ibrugtaget
tilstand, hvor it-system er under opbygning, men allerede delvist ibrugtaget
fuldt ibrugtaget
tilstand, hvor it-systemet er i anvendelse
under udfasning
tilstand, hvor it-systemet er i en afviklingsproces på vej mod udfasning
udfaset
tilstand, hvor it-systemet ikke længere anvendes

Forretningsområde: https://form-online.dk/opgavenoegle/68/55.15

Kilde: https://www.hci-itil.com/ITIL_v3/books/3_service_transition/service_transition_ch4_3.html

Kilde: https://digst.dk/styring/systemstyring/model-for-portefoeljestyring-af-statslige-it-systemer/

Kilde: Statens-it Systemkort

Klassifikationen er specificeret som udfaldsrum i regi af Standard for beskrivelse af it-systemer