Klassifikation KLE:

KL Emnesystematik (KLE) er en retskildebaseret kommunal taksonomi (journaliseringsnøgle), der bruges til at registrere de kommunale opgaver (emner) og forvaltningshandlingen ift. opgaven (handlingsfacetterne) på den enkelte sag. KL Emnesystematik tilstræber til enhver tid at reflektere den del af den danske lovgivning, der omfatter den kommunale forvaltning.

Distribution:http://www.kle-online.dk/

Se de overordnede emner herunder:

00
Kommunens styrelse
01
Fysisk planlægning og naturbeskyttelse
02
Byggeri
03
Boliger
04
Parker, fritids-/idrætsanlæg og landskabspleje mv.
05
Veje og trafik
06
Spildevand og vandløb
07
Affald og genanvendelse
08
Havne og lufthavne
09
Miljøbeskyttelse
13
Forsyning
14
Beredskab
15
Arbejdsmarked og beskæftigelsesindsats
17
Folkeskoleundervisning
18
Folkeoplysning og ungdomsskoler
19
Kulturhistoriske institutioner
20
Kulturvirksomhed
21
Biblioteker
22
Regulering af private erhverv
23
Borgerlige forhold
24
Erhvervsforhold
25
Beskatning
27
Social service
28
Dagtilbud
29
Sundhed
30
Andre myndigheders opgaver
32
Kontante ydelser 54
Uddannelse
81
Kommunens personale
82
Kommunens ejendomme og lokaler
83
Kommunens driftsmidler og inventar
84
Offentlige valg
85
Kommunens administrative systemer
86
Kommunens selvforsyning og fremstillingsvirksomhed
87
Kommunens arbejdsmiljø
88
Kommunens indkøb og udbud