Klassifikationen It-kontrakttyper

Klassifikation, der består af typer af it-kontrakter direkte relevante for it-systemers udvikling, vedligehold, drift og support.
udviklingskontrakt
it-kontrakt, som omfatter udvikling af software, inklusive større tilpasninger af standardsystemer og udviklingsopgaver defineret som leveranceprojekter
vedligeholdelseskontrakt
it-kontrakt, som omfatter vedligeholdelse af software
driftskontrakt
it-kontrakt, som omfatter driftsydelser f.eks. serverdrift
supportkontrakt
it-kontrakt, som omfatter supportydelser udover alm. applikationsvedligehold
licensaftale
it-kontrakt, som omfatter køb eller leje af softwarelicenser inkl. løbende abonnement ifm. standardsoftware

Klassifikationen er specificeret som udfaldsrum i regi af Standard for beskrivelse af it-systemer

Klassifikationen er specificeret som udfaldsrum i regi af Standard for beskrivelse af it-systemer