Klassifikation FORM:

FORM (FællesOffentlig ReferenceModel) er et opgavekatalog over det offentliges opgaver, både i forhold til borgere og virksomheder, vedrørende internationale relationer og samfundsforhold, og endelig vedrørende de interne administrative opgaver. Opgavekataloget er et analyse- og struktureringsredskab, som skaber overblik og et fælles sprog på tværs af den offentlige sektor

Distribution:http://www.form-online.dk/

Se de overordnede emner herunder:

02
Internationale aftaler
03
Udenrigstjeneste
05
Samfundsstruktur
06
Samfundsøkonomi, samfundsdigitalisering og statistik
08
Borgerskab
10
Uddannelse og undervisning
12
Forskning
14
Arbejdsmarked
16
Kultur
17
Fritid og idræt
18
Kirke
20
Sundhed
24
Dagtilbud
26
Social service og omsorg
30
Skatter og afgifter
34
Erhverv
37
Miljø
38
Natur og klima
40
Politi
42
Retspleje og domstole
44
Straffuldbyrdelse
46
Forsvar
47
Redningsberedskab
52
Fysisk planlægning og geodata
54
Ejendomme og byggeri
56
Energi- og vandforsyning
58
Trafikinfrastruktur
59
Trafik og transport
60
Myndighedens personale og frivillige
62
Myndighedens bygninger og arealer
63
Myndighedens driftsmateriel, varer og tjenesteydelser
65
Myndighedens kommunikation og dokumentation
67
Myndighedens økonomi
68
Myndighedens it