Klassifikation: Konverteringsstatusser

Klassifikation, der består af statusser ift. konvertering set ud fra omfanget af et (manuelt eller automatisk) datakonverterings- og import forløb
alle konverteret ind
alle data konverteret og importeret
udvalgte data konverteret ind
udvalgte data konverteret og importeret
ukendt omfang af import
data er konverteret og importeret, men omfanget er ukendt

Klassifikationen er specificeret som udfaldsrum i regi af Standard for beskrivelse af it-systemer