Klassifikation: It-systemkritikalitetstyper

Klassifikation, der består af typer af kritikalitet, ud fra hvorvidt et it-systems driftsforstyrrelser udgør en særlig høj risiko
forretningskritisk
it-system, hvor driftsforstyrrelser kan medføre, at størstedelen af myndighedens medarbejdere ikke kan arbejde, eller at myndigheden vanskeligt kan overholde sine forvaltningsmæssige forpligtelser
samfundskritisk
it-system, hvor større driftsforstyrrelser resulterer i væsentlige udfordringer for samfundet som helhed i form af økonomiske tab hos stat, virksomheder eller borgere, større misbrug af personfølsomme data og rettigheder, længerevarende nedbrud af kritisk infrastruktur eller reelle trusler for den nationale sikkerhed
ikke kritisk
it-system, hvor større driftsforstyrrelser ikke resulterer i væsentlige udfordringer for samfundet eller for myndighedens forvaltningsmæssige forpligtelser

Klassifikationen er specificeret som udfaldsrum i regi af Standard for beskrivelse af it-systemer