Klassifikation: Fortrolighedsgrad iht. ISO27002

Klassifikation af grader af fortrolighed, forstået som i hvilket omfang information kan videregives iht. informationssikkerhedsstandarden ISO/IEC 27002:2013 Information technology -- Security techniques -- Code of practice for information security controls.
alvorlig indvirkning
Offentliggørelse har en alvorlig indvirkning på langsigtede strategiske målsætninger eller sætter organisationens overlevelse på spil
væsentlig indvirkning
Offentliggørelsen har en væsentlig kortsigtet indvirkning på driften eller taktiske målsætninger
mindre væsentlig indvirkning
Offentliggørelse forårsager mindre væsentlige problemer for driften
ingen indvirkning
Offentliggørelse forårsager ingen skade

Klassifikationen er specificeret som udfaldsrum i regi af Standard for beskrivelse af it-systemer