Klassifikation: Fortrolighedsgrader iht. sikkerhedscirkulæret (EU/NATO)

Klassifikation der består af grader af fortrolighed, forstået som i hvilket omfang information kan videregives iht. sikkerhedscirkulæret (EU/NATO)
yderst hemmeligt
Denne klassifikationsgrad skal anvendes om informationer, hvis videregivelse uden dertil indhentet bemyndigelse ville kunne forvolde Danmark eller landene i NATO eller EU overordentlig alvorlig skade.
hemmeligt
Denne klassifikationsgrad skal anvendes om informationer, hvis videregivelse uden dertil indhentet bemyndigelse ville kunne forvolde Danmark eller landene i NATO eller EU alvorlig skade.
fortroligt
Denne klassifikationsgrad skal anvendes om informationer, hvis videregivelse uden dertil indhentet bemyndigelse ville kunne forvolde Danmark eller landene i NATO eller EU skade.
til tjenestebrug
Denne klassifikationsgrad anvendes om informationer, der ikke må offentliggøres eller komme til uvedkommendes kendskab.
må offentliggøres
Denne klassifikationsgrad anvendes om informationer, som ikke er fortrolige, og som umiddelbart må offentliggøres

Klassifikationen er specificeret som udfaldsrum i regi af Standard for beskrivelse af it-systemer