Klassifikation: Arkiveringsversionsperiodetyper

Klassifikation, der består af typer af arkiveringsperioder set i forhold til deres afgrænsning. Kommentar: hvorvidt data i et it-system afleveres som et øjebliksbillede, en afgrænset periode eller ved afsluttet arkivperiode
afgrænset periode
Arkiveringsversion, der indeholder data fra en afgrænset periode, hvor der ikke længere rettes i eller tilføjes data
øjebliksbillede
Arkiveringsversion, der indeholder samtlige bevaringsværdige data og eventuelle dokumenter på et bestemt tidspunkt
afsluttede sager og dokumenter
Arkiveringsversion, der indeholder afsluttede sager og dokumenter

Klassifikationen er specificeret som udfaldsrum i regi af Standard for beskrivelse af it-systemer