Klassifikation: Arkivinstitutionstyper

Klassifikation, der består af typer af offentlige institutioner, der har til opgave at bevare arkivalier
stadsarkiv
arkivinstitution oprettet af kommune eller region
rigsarkiv
statslig arkivinstitution, som bistår myndigheder omfattet af arkivloven i arkivmæssig henseende

Klassifikationen er specificeret som udfaldsrum i regi af Standard for beskrivelse af it-systemer