Klassifikation: Arkiveringspligttyper

Klassifikation, der består af typer af arkiveringspligt set i forhold til, om data skal bevares eller kasseres iht. gældende arkiveringsbestemmelser
bevaring
arkiveringspligt til at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder iht. gældende arkiveringsbestemmelser
kassation
arkiveringspligt til at kassere ikkebevaringsværdige offentlige arkivalier iht. gældende arkiveringsbestemmelser
ved ikke
angivelse af, at arkiveringspligten er ukendt

Klassifikationen er specificeret som udfaldsrum i regi af Standard for beskrivelse af it-systemer