Klassifikation Sagsområder:

Klassifikation, der består af typer af sagsområder i henhold til 'Bekendtgørelse om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne' og 'Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne'

Administrative systemer

Systemer på økonomiområdet

Systemer på social- og sundhedsområdet

Systemer på miljø- og teknikområdet *(kommune)*

Systemer på undervisningsområdet

Byggeprojektstyringssystemer

Systemer på social- og psykiatriområdet

Systemer på natur- og miljøområdet

Klassifikationen er specificeret som udfaldsrum i regi af Standard for beskrivelse af it-systemer