Klassifikationen It-systemanskaffelsesstyper

Klassifikation der består af typer af anskaffelse af it-systemer Eksempler: fx om det er udviklet i egen organisation, bestillingsudviklet (fx ved udbud) eller er anskaffet som et kommercielt (Commercial-of-the-shelf, COTS) eller open source-standardsystem.
egenudviklet
udviklet specielt til formålet i egen organisation
bestillingsudviklet
udviklet specielt til formålet af eksterne leverandører på baggrund af bestilling
kommercielt
udviklet som kommercielt standardsystem *(Commercial-of-the-shelf, COTS)
open-source
udviklet med udgangspunkt i software hvis kildekode er frit tilgængeligt og evt. også kan videredistribueres eller ændres iht. "The Open Source Definition

Klassifikationen er specificeret som udfaldsrum i regi af Standard for beskrivelse af it-systemer