Model: (TECH-ENV) - IT-miljøtyper - IT Environment Types « ClassificationModel »

UML-diagram

Modellens metadata

Namespace https://data.gov.dk/concept/core/tech-environment/
Foretrukkent prefix techenv
Modelsprog en
Modelomfang core model
Emne http://www.form-online.dk/opgavenoegle/68/#68.55.15
Godkendelsesstatus approved
Godkendt af Styregruppen for Data og Arkitektur
Modelansvarlig Digitaliseringsstyrelsen
Modeludgiver Digitaliseringsstyrelsen
Modelstatus stable
Versionsnummer 1.0.0
Seneste opdateringsdato 13-03-2019
Kilde https://docs.microsoft.com/en-us/biztalk/technical-guides/planning-the-development-testing-staging-and-production-environments;

Modellens elementer

Klassifikationsklasse: EnvironmentType (miljøtype) specialisering af

URI https://data.gov.dk/concept/core/tech-environment/EnvironmentType
Kilde https://en.wikipedia.org/wiki/Deployment_environment
Foretrukken term på dansk it-miljøtype
Foretrukken term på engelsk it-environment type
Accepteret term på dansk miljøtype
Accepteret term på engelsk environment type
Definition på dansk type af miljø som et it-system kan ibrugtages i
Definition på engelsk classification of the environment in which an it-system is instantiated
sub class of http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
URI https://data.gov.dk/concept/core/tech-environment/EnvironmentType
Kilde https://en.wikipedia.org/wiki/Deployment_environment
Foretrukken term på dansk it-miljøtype
Foretrukken term på engelsk it-environment type
Accepteret term på dansk miljøtype
Accepteret term på engelsk environment type
Definition på dansk type af miljø som et it-system kan ibrugtages i
Definition på engelsk classification of the environment in which an it-system is instantiated

Individ: Development (udvikling) af typen EnvironmentType

URI https://data.gov.dk/concept/core/tech-environment/Development
Kilde https://en.wikipedia.org/wiki/Deployment_environment
Foretrukken term på dansk udvikling
Foretrukken term på engelsk development
Accepteret term på dansk udviklingsmiljø
Accepteret term på engelsk development environment
Definition på dansk miljø hvor den initiale softwareudvikling finder sted
Definition på engelsk environment in which changes to software are developed

Individ: Production (produktion) af typen EnvironmentType

URI https://data.gov.dk/concept/core/tech-environment/Production
Kilde https://docs.microsoft.com/en-us/biztalk/technical-guides/planning-the-development-testing-staging-and-production-environments
Foretrukken term på dansk produktion
Foretrukken term på engelsk production
Accepteret term på dansk produktionsmiljø
Accepteret term på engelsk production environment
Definition på dansk miljø hvor it-systemet går live og kan anvendes af slutbrugerne
Definition på engelsk final environment in the deployment of an it-system where it becomes live available to its end users

Individ: Staging (præproduktion) af typen EnvironmentType

URI https://data.gov.dk/concept/core/tech-environment/Staging
Kilde https://en.wikipedia.org/wiki/Deployment_environment
Foretrukken term på dansk præproduktion
Foretrukken term på engelsk staging
Accepteret term på dansk præprod
Accepteret term på engelsk release candidate environment
Definition på dansk miljø der anvendes til sidste test inden ibrugtagning i det miljø præcist afspejler det endelige produktionsmiljø
Definition på engelsk environment for final testing that exactly resembles the production environment

Individ: Testing (test) af typen EnvironmentType

URI https://data.gov.dk/concept/core/tech-environment/Testing
Kommentar på dansk dette miljø afspejler ikke nødvendigvis de endelige produktionsmiljø - det gør et præproduktionsmiljø derimod
Kilde https://en.wikipedia.org/wiki/Deployment_environment
Foretrukken term på dansk test
Foretrukken term på engelsk testing
Accepteret term på dansk afprøvningsmiljø
Accepteret term på engelsk test environment
Definition på dansk miljø der anvendes til generel test af ny eller opdateret kode
Definition på engelsk environment that allows human testers to exercise new and changed code via either automated checks or non-automated techniques

Individ: Demonstration (demonstration) af typen

URI https://data.gov.dk/concept/core/tech-environment/Demonstration
Foretrukken term på dansk demonstration
Foretrukken term på engelsk demonstration
Accepteret term på dansk demonstrationsmiljø
Definition på dansk miljø der anvendes til at præsentere udviklingsmuligheder som et proof-of-concept

Individ: DisasterRecovery (disaster recovery) af typen

URI https://data.gov.dk/concept/core/tech-environment/DisasterRecovery
Foretrukken term på dansk disaster recovery
Foretrukken term på engelsk disaster recovery
Accepteret term på dansk disasterrecoverymiljø
Definition på dansk miljø som er et spejl af produktionsmiljøet og som anvendes ifm. systemgendannelse
Definition på engelsk environment which is a mirror of the production environment and which is used for system recovery

Individ: Training (træning) af typen

URI https://data.gov.dk/concept/core/tech-environment/Training
Foretrukken term på dansk træning
Foretrukken term på engelsk training
Accepteret term på dansk træningsmiljø
Definition på dansk miljø der alene anvendes til oplæring af brugere af it-system
Definition på engelsk environment which is solely used for training new uers of an IT system