Model: (TARGET) - It-systemmålgruppe - IT System Target Groups « ClassificationModel »

UML-diagram

Modellens metadata

Namespace https://data.gov.dk/concept/core/targetgroup/
Foretrukkent prefix target
Modelsprog en
Modelomfang core model
Emne http://www.form-online.dk/opgavenoegle/68/
Godkendelsesstatus approved
Godkendt af Styregruppen for Data og Arkitektur
Modelansvarlig Digitaliseringsstyrelsen
Modeludgiver Digitaliseringsstyrelsen
Modelstatus stable
Versionsnummer 1.0.0
Seneste opdateringsdato 23-01-2019
Juridisk kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/1007

Modellens elementer

Klassifikationsklasse: Audience (publikum)

Klassifikationsklasse: TargetGroup (målgruppe) specialisering af schema:Audience

URI https://data.gov.dk/concept/core/targettype/TargetGroup
Afledt af https://data.gov.dk/model/classification/itsystemcriticalitytype#ITSystemTargetGroup
Foretrukken term på dansk it-system målgruppe
Foretrukken term på engelsk IT system target group
Accepteret term på dansk målgruppe
Accepteret term på engelsk target group
Definition på dansk gruppe af brugere som et givet it-system henvender sig til
sub class of http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
URI https://data.gov.dk/concept/core/targettype/TargetGroup
Afledt af https://data.gov.dk/model/classification/itsystemcriticalitytype#ITSystemTargetGroup
Foretrukken term på dansk it-system målgruppe
Foretrukken term på engelsk IT system target group
Accepteret term på dansk målgruppe
Accepteret term på engelsk target group
Definition på dansk gruppe af brugere som et givet it-system henvender sig til

Individ: external target group (ekstern målgruppe) af typen TargetGroup

URI https://data.gov.dk/concept/core/targettype/ExternalTargetGroup
Foretrukken term på dansk ekstern målgruppe
Foretrukken term på engelsk external target group
Definition på dansk målgruppe hvis medlemmer tilhører en anden organisation end den som leverer it-servicen
Definition på engelsk target group whose members belong to another organisation than the one that delivers the IT service

Individ: internal target group (intern målgruppe) af typen TargetGroup

URI https://data.gov.dk/concept/core/targettype/InternalTargetGroup
Foretrukken term på dansk intern målgruppe
Foretrukken term på engelsk internal target group
Definition på dansk målgruppe hvis medlemmer tilhører den samme organisation som leverer it-servicen
Definition på engelsk target group whose members belong to the very same organization that delivers the IT service