Model: (ARCH-TYPE) - Arkiveringsversionsperiodetyper - Archive Types « ClassificationModel »

UML-diagram

Modellens metadata

Namespace https://data.gov.dk/concept/core/archivetype/
Foretrukkent prefix arch-type
Modelsprog en
Modelomfang core model
Emne http://www.form-online.dk/opgavenoegle/65/#65.50.05.10
Godkendelsesstatus approved
Godkendt af Styregruppen for Data og Arkitektur
Modelansvarlig Digitaliseringsstyrelsen
Modeludgiver Digitaliseringsstyrelsen
Modelstatus stable
Versionsnummer 1.0.0
Seneste opdateringsdato 13-03-2019
Juridisk kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/1007

Modellens elementer

Klassifikationsklasse: ArchiveType (arkiveringsversionsperiodetype) specialisering af skos:Concept

URI https://data.gov.dk/concept/core/archivetype/ArchiveType
Juridisk kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/1007
Foretrukken term på dansk arkiveringsversionsperiodetype
Foretrukken term på engelsk archive type
Accepteret term på dansk arkivtype
Definition på dansk type af arkiveringsversionperiode set i forhold til afgræsning i tid
Definition på engelsk classification according to wheter data from an IT system is archived as a shapshot, limited period or by terminated archival period
sub class of http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
URI https://data.gov.dk/concept/core/archivetype/ArchiveType
Juridisk kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/1007
Foretrukken term på dansk arkiveringsversionsperiodetype
Foretrukken term på engelsk archive type
Accepteret term på dansk arkivtype
Definition på dansk type af arkiveringsversionperiode set i forhold til afgræsning i tid
Definition på engelsk classification according to wheter data from an IT system is archived as a shapshot, limited period or by terminated archival period

Klassifikationsklasse: Concept (begreb)

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Individ: ClosedCasesAndDocuments (afsluttede sager og dokumenter) af typen ArchiveType

URI https://data.gov.dk/concept/core/archivetype/ClosedCasesAndDocuments
Foretrukken term på dansk afsluttede sager og dokumenter
Foretrukken term på engelsk closed cases and documents
Accepteret term på dansk Model C
Definition på dansk arkiveringsversion der indeholder afsluttede sager og dokumenter

Individ: Snapshot (øjebliksbillede) af typen ArchiveType

URI https://data.gov.dk/concept/core/archivetype/Snapshot
Juridisk kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/1007
Foretrukken term på dansk Øjebliksbillede
Foretrukken term på engelsk Snapshot
Accepteret term på dansk Model B
Definition på dansk arkiveringsversion der indeholder samtlige bevaringsværdige data og eventuelle dokumenter på et bestemt tidspunkt

Individ: SpecificPeriod (afgrænset periode) af typen ArchiveType

URI https://data.gov.dk/concept/core/archivetype/SpecificPeriod
Juridisk kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/1007
Foretrukken term på dansk afgrænset periode
Accepteret term på dansk Model A
Definition på dansk arkiveringsversion der indeholder data fra en afgrænset periode, hvor der ikke længere rettes i eller tilføjes data