Model: (ARCH-ORG) - Arkivinstitutionstyper - Archival Organisation Types « ClassificationModel »

UML-diagram

Modellens metadata

Namespace https://data.gov.dk/concept/core/arch-org-type/
Foretrukkent prefix arch-org
Modelsprog en
Modelomfang core model
Emne http://www.form-online.dk/opgavenoegle/65/#65.50.05.10
Godkendelsesstatus approved
Godkendt af Styregruppen for Data og Arkitektur
Modelansvarlig Digitaliseringsstyrelsen
Modeludgiver Digitaliseringsstyrelsen
Modelstatus stable
Versionsnummer 1.0.0
Seneste opdateringsdato 17-01-2019
Juridisk kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/591https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/266https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/184

Modellens elementer

Klassifikationsklasse: ArchiveOrganisationType (arkivinstitutionstype) specialisering af skos:Concept

URI https://data.gov.dk/concept/core/ach-org-type/ArchiveOrganisationType
Juridisk kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1201
Kilde https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/isa2_action_2017_01_standard_based_archival_data_manage-ment_final_report_v1.00.pdf
Foretrukken term på dansk arkivinstitutionstype
Foretrukken term på engelsk archive organisation type
Definition på dansk type af offentlige institutioner der har til opgave at bevare arkivalier
Definition på engelsk classification of public organisations who undertake archival tasks
Eksempel på dansk kommunal arkivorganisation, Rigsarkiv
sub class of http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
URI https://data.gov.dk/concept/core/ach-org-type/ArchiveOrganisationType
Juridisk kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1201
Kilde https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/isa2_action_2017_01_standard_based_archival_data_manage-ment_final_report_v1.00.pdf
Foretrukken term på dansk arkivinstitutionstype
Foretrukken term på engelsk archive organisation type
Definition på dansk type af offentlige institutioner der har til opgave at bevare arkivalier
Definition på engelsk classification of public organisations who undertake archival tasks
Eksempel på dansk kommunal arkivorganisation, Rigsarkiv

Klassifikationsklasse: Concept (begreb)

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Individ: MunicipalArchiveOrganisation (kommunal arkivorganisation) af typen ArchiveOrganisationType

URI https://data.gov.dk/concept/core/arch-org-type/MunicipalArchiveOrganisation
Foretrukken term på dansk stadsarkiv
Foretrukken term på engelsk municipal archive organisation
Definition på dansk arkivinstitution oprettet af kommune eller region

Individ: NationalArchive (Rigsarkiv) af typen ArchiveOrganisationType

URI https://data.gov.dk/concept/core/arch-org-type/NationalArchives
Foretrukken term på dansk rigsarkiv
Foretrukken term på engelsk national archive
Definition på dansk statslig arkivinstitution, som bistår myndigheder omfattet af arkivloven i arkivmæssig henseende