Model: (ARCH-OBL) - Arkiveringspligttyper - Archival Obligation Types « ClassificationModel »

UML-diagram

Modellens metadata

Namespace https://data.gov.dk/concept/core/arch-obl-type/
Foretrukkent prefix arch-obl
Modelsprog en
Modelomfang core model
Emne http://www.form-online.dk/opgavenoegle/65/#65.50.05
Godkendelsesstatus approved
Godkendt af Styregruppen for Data og Arkitektur
Modelansvarlig Digitaliseringsstyrelsen
Modeludgiver Digitaliseringsstyrelsen
Modelstatus stable
Versionsnummer 1.0.0
Seneste opdateringsdato 13-03-2019
Juridisk kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/1007
Kilde https://os2.eu/sites/default/files/documents/notat_om_felter_til_registrering_af_arkiveringsdata_i_kitos.pdf

Modellens elementer

Klassifikationsklasse: ArchivalObligationType (arkiveringspligttype) specialisering af skos:Concept

URI https://data.gov.dk/concept/core/arch-obl-type/ArchivalObligationType
Kommentar på dansk angiver hvorvidt den pågældende myndighed har pligt til at arkivere eller kassere data i systemet
Juridisk kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1201
Kilde https://os2.eu/sites/default/files/documents/notat_om_felter_til_registrering_af_arkiveringsdata_i_kitos.pdf
Foretrukken term på dansk arkiveringspligttype
Foretrukken term på engelsk archival obligation type
Definition på dansk type af arkiveringspligt ud fra hvorvidt data er arkiveringspligtigt eller ikke skal arkiveres
Definition på engelsk classification according to archival obligation with regards to data
sub class of http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
URI https://data.gov.dk/concept/core/arch-obl-type/ArchivalObligationType
Kommentar på dansk angiver hvorvidt den pågældende myndighed har pligt til at arkivere eller kassere data i systemet
Juridisk kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1201
Kilde https://os2.eu/sites/default/files/documents/notat_om_felter_til_registrering_af_arkiveringsdata_i_kitos.pdf
Foretrukken term på dansk arkiveringspligttype
Foretrukken term på engelsk archival obligation type
Definition på dansk type af arkiveringspligt ud fra hvorvidt data er arkiveringspligtigt eller ikke skal arkiveres
Definition på engelsk classification according to archival obligation with regards to data

Klassifikationsklasse: Concept (begreb)

URI http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept

Individ: Archival (bevaring) af typen ArchivalObligationType

URI https://data.gov.dk/concept/core/arch-obl-type/Archival
Foretrukken term på dansk bevaring
Foretrukken term på engelsk archival
Accepteret term på dansk B
Definition på dansk arkiveringspligt til at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder iht. gældende arkiveringsbestemmelser

Individ: Disposal (kassation) af typen ArchivalObligationType

URI https://data.gov.dk/concept/core/arch-obl-type/Disposal
Foretrukken term på dansk kassation
Foretrukken term på engelsk disposal
Accepteret term på dansk K
Definition på dansk arkiveringspligt til at kassere ikkebevaringsværdige offentlige arkivalier iht. gældende arkiveringsbestemmelser

Individ: Unknown (ved ikke) af typen ArchivalObligationType

URI https://data.gov.dk/concept/core/arch-obl-type/Unknown
Foretrukken term på dansk ved ikke
Foretrukken term på engelsk unknown
Accepteret term på dansk ukendt
Definition på dansk angivelse af at arkiveringspligten er ukendt