Model: (ARCH-CASE) - Sagsområder ift. arkivering - Archival Case Areas « ClassificationModel »

UML-diagram

Modellens metadata

Namespace https://data.gov.dk/concept/core/archival-case-area/
Foretrukkent prefix arch-case
Modelsprog en
Modelomfang core model
Emne http://www.form-online.dk/opgavenoegle/65/#65.50.05.10
Godkendelsesstatus approved
Godkendt af Styregruppen for Data og Arkitektur
Modelansvarlig Digitaliseringsstyrelsen
Modeludgiver Digitaliseringsstyrelsen
Modelstatus stable
Versionsnummer 1.0.0
Seneste opdateringsdato 17-01-2019
Juridisk kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2003/591https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/266https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/184

Modellens elementer

Klassifikationsklasse: CaseArea (sagsområde ) specialisering af

URI https://data.gov.dk/concept/core/archival-case-area/CaseArea
Kommentar på dansk Der er taget udgangspunkt i gældende lovgivning. Der kan ske udvidelse og ændringer, hvis lovgivningen ændrer sig.
Juridisk kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/266
Foretrukken term på dansk sagsområde
Foretrukken term på engelsk case area
Definition på dansk type af sagsområde i henhold til 'Bekendtgørelse om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne' og 'Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne'
Definition på engelsk classification according to case area as specified the Danish legislation on archival and disposal for data of for the Danish regions and municipalities
sub class of http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
URI https://data.gov.dk/concept/core/archival-case-area/CaseArea
Kommentar på dansk Der er taget udgangspunkt i gældende lovgivning. Der kan ske udvidelse og ændringer, hvis lovgivningen ændrer sig.
Juridisk kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/266
Foretrukken term på dansk sagsområde
Foretrukken term på engelsk case area
Definition på dansk type af sagsområde i henhold til 'Bekendtgørelse om bevaring og kassation af digitalt skabte data og dokumenter fra kommunerne' og 'Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i regionerne'
Definition på engelsk classification according to case area as specified the Danish legislation on archival and disposal for data of for the Danish regions and municipalities

Datatypeegenskaber (attributter):

altLabel (alternativ betegnelse) [1..1]
Datatype: rdf:langString
Foretrukken term på dansk alternativ betegnelse
Foretrukken term på engelsk alt label
definition (definition) [1..1]
Datatype: rdfs:Literal
Foretrukken term på dansk definition
Foretrukken term på engelsk definition
prefLabel (foretrukken betegnelse) [1..1]
Datatype: rdf:languageString
Foretrukken term på dansk foretrukken betegnelse
Foretrukken term på engelsk pref label

Objektegenskaber (associationsender):

narrower (har snævrere) [..]
Rækkevidde (udfaldsrum): CaseArea
URI
Navn på dansk
Navn på engelsk
Afledt af
Foretrukken term på dansk har snævrere
Foretrukken term på engelsk narrower
Accepteret term på dansk
Accepteret term på engelsk
Frarådet term på dansk
Frarådet term på engelsk
Defineret af
related (relateret) [..]
Rækkevidde (udfaldsrum):

Klassifikationsklasse: Sagsområder

Klassifikationsklasse: