Model: (OPSTAT) - Operationel status - Operational Statuses « ClassificationModel »

UML-diagram

Modellens metadata

Namespace https://data.gov.dk/concept/core/operationalstatus/
Foretrukkent prefix opstat
Modelsprog en
Modelomfang core model
Emne http://www.form-online.dk/opgavenoegle/68/#68.55.15
Godkendelsesstatus approved
Godkendt af Styregruppen for Data og Arkitektur
Modelansvarlig Digitaliseringsstyrelsen
Modeludgiver Digitaliseringsstyrelsen
Modelstatus stable
Versionsnummer 1.0.0
Seneste opdateringsdato 13-03-2019
Kilde https://www.hci-itil.com/ITIL_v3/books/3_service_transition/service_transition_ch4_3.html

Modellens elementer

Klassifikationsklasse: OperationalStatus (operationel status)

URI https://data.gov.dk/concept/core/operationalstatus/OperationalStatus
Kilde Statens-it
Foretrukken term på dansk operationel status
Foretrukken term på engelsk operational status
Definition på dansk type af tilstande et it-system kan have i forhold til ibrugtagning
Definition på engelsk classification according to the state of the it-system with regards to implementation and operation

Individ: Build (under opbygning) af typen OperationalStatus

URI https://data.gov.dk/concept/core/operationalstatus/Build
Foretrukken term på dansk under opbygning
Foretrukken term på engelsk build
Definition på dansk tilstand hvor it-system er under opbygning

Individ: Operational (fuldt ibrugtaget) af typen OperationalStatus

URI https://data.gov.dk/concept/core/operationalstatus/Operational
Foretrukken term på dansk fuldt i brugtaget
Foretrukken term på engelsk Operational
Definition på dansk tilstand hvor it-systemet er i anvendelse

Individ: Retired (udfaset) af typen OperationalStatus

URI https://data.gov.dk/concept/core/operationalstatus/Retired
Foretrukken term på dansk udfaset
Foretrukken term på engelsk retired
Definition på dansk tilstand hvor it-systemet ikke længere anvendes

Individ: Transition (delvist ibrugtaget) af typen OperationalStatus

URI https://data.gov.dk/concept/core/operationalstatus/Transition
Foretrukken term på dansk delvist ibrugtaget
Foretrukken term på engelsk transition

Individ: UnderRetirement (under udfasning) af typen OperationalStatus

URI https://data.gov.dk/concept/core/operationalstatus/UnderRetirement
Foretrukken term på dansk under udfasning
Foretrukken term på engelsk under retirement
Definition på dansk tilstand hvor it-systemet anvendes men udfasning er igangsat