Model: It-systemkontraktyper - IT System Contract Types « ClassificationModel »

UML-diagram

Modellens metadata

Namespace https://data.gov.dk/concept/core/it-contract-types/
Modelsprog en
Modelomfang core model
Emne http://www.form-online.dk/opgavenoegle/68/#68.55.15
Godkendelsesstatus approved
Godkendt af Styregruppen for Arkitektur og Data
Modelansvarlig Digitaliseringsstyrelsen
Modeludgiver Digitaliseringsstyrelsen
Modelstatus stable
Versionsnummer 1.0.0
Seneste opdateringsdato 13-03-2019
Juridisk kilde https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2010/1007

Modellens elementer

Klassifikationsklasse: ITSystemContractType (ITsystemkontrakttype) specialisering af

URI https://data.gov.dk/concept/core/it-contract-types/ITSystemContractType
Foretrukken term på dansk ITsystemkontraktype
Foretrukken term på engelsk IT system contract type
Accepteret term på dansk IT-kontraktype
Accepteret term på engelsk IT contract type
Definition på dansk type af it-kontrakter direkte relevante for it-systemers udvikling, vedligehold, drift og support
Definition på engelsk classifcation of IT contract types

Individ: DevelopementContract (udviklingskontrakt) af typen ITSystemContractType

URI https://data.gov.dk/concept/core/it-contract-types/DevelopmentContract
Kilde https://digst.dk/styring/systemstyring/dokumenter-vejledninger-og-vaerktoejer/
Foretrukken term på dansk udviklingskontrakt
Foretrukken term på engelsk development contract
Definition på dansk it-kontrakt som omfatter udvikling af software, inklusive større tilpasninger af standardsystemer og udviklingsopgaver defineret som leveranceprojekter

Individ: LicenseAgreement (licensaftale) af typen

URI https://data.gov.dk/concept/core/it-contract-types/LicenseAgreement
Foretrukken term på dansk licensaftale
Definition på dansk it-kontrakt som omfatter køb eller leje af softwarelicenser inkl. løbende abonnement ifm. standardsoftware

Individ: MaintenanceContract (vedligeholdelseskontrakt) af typen ITSystemContractType

URI https://data.gov.dk/concept/core/it-contract-types/MaintenanceContract
Foretrukken term på dansk vedligeholdelseskontrakt
Foretrukken term på engelsk maintenance contract
Definition på dansk it-kontrakt som omfatter vedligeholdelse af software

Individ: OperationsContract (Driftskontrakt) af typen ITSystemContractType

URI https://data.gov.dk/concept/core/it-contract-types/OperationsContract
Foretrukken term på dansk driftskontrakt
Definition på dansk it-kontrakt som omfatter driftsydelser f.eks. serverdrift

Individ: SupportContract (supportkontrakt) af typen

URI https://data.gov.dk/concept/core/it-contract-types/SupportContract
Foretrukken term på dansk supportkontrakt
Definition på dansk it-kontrakt som omfatter supportydelser udover alm. applikationsvedligehold