Model: (CRIT) - It-systemers kritikalitetstyper - IT System Criticality Types « ClassificationModel »

UML-diagram

Modellens metadata

Namespace https://data.gov.dk/concept/core/criticality/
Foretrukkent prefix crit
Modelsprog en
Modelomfang core model
Emne http://www.form-online.dk/concept+scheme/Myndigheder/#68.55.15.15
Godkendelsesstatus approved
Godkendt af Styregruppen for Data og Arkitektur
Modelansvarlig Digitaliseringsstyrelsen
Modeludgiver Digitaliseringsstyrelsen
Modelstatus stable
Versionsnummer 1.0.0
Seneste opdateringsdato 13-03-2019
Kilde https://digst.dk/styring/systemstyring/model-for-portefoeljestyring-af-statslige-it-systemer/

Modellens elementer

Klassifikationsklasse: CriticalityType (kritikalitetstype) specialisering af

URI https://data.gov.dk/concept/core/criticality-type/CriticalityType
Kilde https://digst.dk/styring/systemstyring/model-for-portefoeljestyring-af-statslige-it-systemer/
Afledt af https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/CriticalityType
Foretrukken term på dansk kritikalitetstype
Foretrukken term på engelsk criticality type
Accepteret term på dansk it-systemkritikalitetstype
Accepteret term på engelsk IT system criticality type
Definition på dansk type af kritikalitet set i forhold til om et it-systems driftforstyrelse er af særlig risiko
Definition på engelsk classification according to whether an it-system is critial to society or business or not critical
sub class of http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
URI https://data.gov.dk/concept/core/criticality-type/CriticalityType
Kilde https://digst.dk/styring/systemstyring/model-for-portefoeljestyring-af-statslige-it-systemer/
Afledt af https://data.gov.dk/concept/core/itsystem/CriticalityType
Foretrukken term på dansk kritikalitetstype
Foretrukken term på engelsk criticality type
Accepteret term på dansk it-systemkritikalitetstype
Accepteret term på engelsk IT system criticality type
Definition på dansk type af kritikalitet set i forhold til om et it-systems driftforstyrelse er af særlig risiko
Definition på engelsk classification according to whether an it-system is critial to society or business or not critical

Individ: CriticalForBusiness (forretningskritisk) af typen CriticalityType

URI https://data.gov.dk/concept/core/criticality-type/CriticalForBusiness
Kilde https://digst.dk/styring/systemstyring/model-for-portefoeljestyring-af-statslige-it-systemer/
Foretrukken term på dansk forretningskritisk
Foretrukken term på engelsk critical for business
Definition på dansk it-system hvor driftsforstyrrelser kan medføre, at størstedelen af myndig-hedens medarbejdere ikke kan arbejde, eller at myndigheden vanskeligt kan overholde sine forvaltningsmæssige forpligtelser.

Individ: CriticalForSociety (samfundskritisk) af typen CriticalityType

URI https://data.gov.dk/concept/core/criticality-type/CriticalForSociety
Kommentar på dansk Samfundskritiske it-systemer er således it-systemer, hvor utilgængelighed og driftsustabilitet i it-systemerne kan få markante følger for samfundet og for opretholdelsen af samfundskritiske processer.
Kilde https://digst.dk/styring/systemstyring/model-for-portefoeljestyring-af-statslige-it-systemer/
Foretrukken term på dansk samfundskritisk
Foretrukken term på engelsk critial for society
Accepteret term på dansk samfundskritisk it-system
Definition på dansk it-system hvor større driftsforstyrrelser resulterer i væsentlige udfordringer for samfundet som helhed i form af økonomiske tab hos stat, virksomheder eller borgere, større misbrug af personføl-somme data og rettigheder, længerevarende nedbrud af kritisk infrastruktur eller reelle trusler for den nationale sik-kerhed

Individ: NotCritical (ikke kritisk) af typen CriticalityType

URI https://data.gov.dk/concept/core/criticality-type/NotCritical
Foretrukken term på dansk ikke kritisk
Foretrukken term på engelsk not critical
Definition på dansk it-system hvor større driftsforstyrrelser ikke resulterer i væsentlige udfordringer for samfundet eller for myndighedens forvaltningsmæssige forpligtelser